Политика за поверителност

С натискането на “Продължаване”, ни давате разрешение да Ви изпращаме имейли относно нашите оферти. Ако решите, че не желаете да получавате повече имейли, винаги можете да се откажете по всяко време чрез линка в долната част на всеки имейл.

Софтуерът спазва поверителността на всеки човек, който посещава нашите уебсайтове. Тази изява за поверителност информира за стандартите и условията, при които Софтуерът защитава поверителността на информацията, предоставена от посетителите на сайтове в световната мрежа, притежание и управление на Софтуерът, включително Софтуерът и Софтуерът. Тази изява за поверителност информира за нашите практики за събиране на информация и начините, по които вашата информация може да се използва. Тази политика може да се променя от време на време, затова моля проверявайте периодично тази информация.

A. Лична идентифицируема информация:

Софтуерът обикновено получава специфични данни за своите посетители на уебсайта само когато такава информация се предоставя доброволно, например когато нашите посетители поискат информация, закупят или се записат за услуги, открият билет за справка на клиентската поддръжка, предоставят информация за резюме за възможности за служба или ни изпращат имейл. Разбира се, някои от тези дейности изискват да ни предоставите информация, например когато осъществявате покупка, използвате кредитна карта за плащане на услуги, подавате резюме или поискате определени видове информация. Когато предоставите лично идентифицируема информация на Софтуера чрез един от нашите уебсайтове, тя ще бъде използвана за изпълнение на конкретната ви заявка. В повечето случаи, ще имате възможност да изберете дали желаете или не искате Софтуерът да използва тази информация за допълнителни цели. Софтуерът запазва правото, по свое усмотрение, да ви изпраща бюлетини и друга важна информация за услугите на Софтуера. Ако не получим инструкции от вас, Софтуерът може да използва предоставената от вас информация, за да ви информира за допълнителни услуги и продукти, предлагани от семейството компании The Software, упълномощените агенти на Софтуера и други доставчици на стоки и услуги, с които Софтуерът има взаимоотношения и чиито предложения може да ви заинтересуват.

Примерите в тези материали не трябва да се взимат като обещание или гаранция за печалба. Потенциалът за печалба зависи изцяло от човека, използващ нашия продукт, идеи, техники и положените усилия. Ние не твърдим, че това е „програма за бързо забогатяване“, и също така не трябва да го разглеждате така.

Б. Неперсонална-идентифицирана (Обща) информация:

По общи правила, софтуерът автоматично събира определена обща информация. Тази обща информация не разкрива самоличността на посетителя. Обикновено тя включва информация за интернет адреса, присвоен на вашия компютър, броя и честотата на посетителите и посетените сайтове на софтуера. Софтуерът събира тази информация с ограничена цел за определяне на услуги за клиенти и потребности на уебсайта. Постигаме това, използвайки определени технологии, включително „бисквитки“ (технология, която може да се използва за предоставяне на посетителя с персонализирана информация за услугите на софтуера). Софтуерът не комбинира информация, събрана по този начин, с каквато и да било лично идентифицируема информация. Можете да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получавате „бисквитка“ и да я отхвърляте.

C. Вашият софтуер е разположен на уебсайт, сървър, дъски за обяви, форуми, сайтове на трети лица:

Информация, която разкривате в обществено пространство, включително всяка дошка за обяви, чат стая или уебсайт, който Софтуерът може да предостави за вас като част от услугите по софтуера, е достъпна за всеки друг, който посещава това пространство. Софтуерът не може да защити информация, която разкривате на тези места. Освен това, уебсайтовете на Софтуера съдържат връзки към сайтове, които принадлежат на трети страни, независими от Софтуера. Софтуерът не може да защити информацията, която може да разкриете на тези сайтове и препоръчва да прегледате изявленията за поверителност на тези сайтове, които посещавате.

Д. Изключения и ограничения:

Неотразимо на описаното по-горе и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът напълно сътрудничи с държавните, местните и федералните органи при всяко разследване, свързано с всякакво съдържание (включително лични или лични електронни комуникации, изпратени до Софтуера) или предполагаеми незаконни дейности от страна на всеки потребител на услугата и предприема разумни мерки за защита на своите собствени права. За ограничени цели, свързани с осъществяването на такава сътрудничка и мерки и в съответствие с приложимите закони, Софтуерът може да бъде задължен да разкрие лично идентифицируема информация. Освен това, Софтуерът може да избере да наблюдава зоните за комуникация от всякакъв вид, за да удовлетвори всякакъв закон, регулация или искане на правителството; ако такава разкривателна е необходима или подходяща за работата на Софтуера; или за защита на правата или имуществото на Софтуера или други. Във връзка с потенциалната продажба или прехвърляне на всякакъв интерес от неговия Софтуер и Софтуера и други сайтове, принадлежащи на компанията, Софтуерът запазва правото да продава или прехвърля вашия информация (включително, но не само, името, адресната информация и друга информация, предоставена от Софтуера) на трето лице, което се концентрира в своя бизнес с комуникационни продукти или услуги; съгласява се да бъде наследник на интересите на Софтуера относно поддръжката и защитата на информацията, събрана и поддържана от Софтуера; и се съгласява с задълженията на тази политика.