Условия

ОБХВАТ И ПРОМЯНА НА ДОГОВОРА

Съгласявате се с условията и условията, посочени в Договора, относно вашата употреба на Уебсайта. Договорът представлява целия и единствен договор между вас и Софтуера относно вашата употреба на Уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представления, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Можем да изменяме Договора от време на време по наше собствено усмотрение, без специфично уведомление до вас. Последният Договор ще бъде публикуван на Уебсайта и трябва да прегледате Договора преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на вашата употреба на Уебсайта и/или Услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, съдържащи се в Договора, действащи по това време. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за обновления и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимите закони. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет (18) годишна възраст. Ако сте под осемнадесет (18) годишна възраст, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчик

Чрез попълване на приложимите формуляри за поръчка, можете да получите или опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Продуктите и/или услугите, представени на Уебсайта, могат да съдържат описания, които са предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива елементи от трети страни. TheSoftware не представлява или не гарантира, че описанията на такива елементи са точни или пълни. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност или задължение по никакъв начин, абсолютно никаква за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакви спорове с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Вие разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред никоя трета страна за всяко искане във връзка с някой от продуктите и/или услугите, предлагани на Уебсайта.

КОНКУРСИ

От време на време, TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез конкурси. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация за конкурса и се съгласите с Официалните правила на конкурса, приложими за всеки конкурс, можете да се включите за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да влезете в конкурсите, представени на уебсайта, първо трябва напълно да попълните съответната форма за вход. Съгласявате се да предоставите верни, точни, актуални и пълни данни за регистрация за конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всякакви данни за регистрация за конкурс, при които се определя, само и изключително по преценка на TheSoftware, че: (i) вие нарушавате някоя част от Споразумението; и/или (ii) данните за регистрация за конкурса, които предоставихте, са непълни, невярни, повтарящи се или по друг начин неприемливи. Всяко време TheSoftware може да промени критериите за регистрационните данни по свое преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Като потребител на Уебсайта, Ви се предоставя неизключителна, безплатна, отменяема и ограничена лицензия за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. TheSoftware може да прекрати тази лицензия по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за лична, некомерсиална употреба. Никоя част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да бъде възпроизведена в каквато и да било форма или да бъде включена в някаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не може да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обръщате инженерно или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или някоя част от тях. TheSoftware запазва всички права, които изрично не са предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакви устройства, софтуер или рутина, за да се намесите или да се опитате да се намесите в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които да налагат неразумен или непропорционален натоварване върху инфраструктурата на TheSoftware. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПАТЕНТНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното превеждане, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и всички други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно авторското право, търговските марки и други собственически (включително, но не само, правата върху интелектуалната собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от вас на част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматизирани средства или всяка друга форма на сканиране или извличане на данни, с цел създаване или съставяне, директно или непосредствено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware, е забранено. Вие не придобивате собственически права върху никакво съдържание, документ, софтуер, услуга или друг материал, видян или използван чрез Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материали на Уебсайта, или чрез Услугите от TheSoftware, не представлява отказ от никакво право върху тази информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, както и всички свързани графики, икони и имена на услуги са търговски марки на TheSoftware. Всички останали търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на техните съответни притежатели. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено съгласие на съответния собственик е строго забранено.

ЗАБРАНЕТО Е ХИПЕРВРЪЗВАНЕТО КЪМ УЕБСАЙТ, СЪПРОЕКТИРАНЕ, „ФРЕЙМВАНЕ“ И/ИЛИ ОТНОСНО УКАЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой няма право да хипервръзва Уебсайта или негови части (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандинг или авторски материали) към своя уебсайт или интернет обект по какъвто и да било повод. Освен това, „фреймването“ на Уебсайта и/или указването на уеб адреса/URL на Уебсайта в какъвто и да било търговски или некомерсиални медии, без предварителното изрично писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или преустановяване, според случая, на такова съдържание или дейност. Вие признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКЦИЯ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото, по наше собствено решение, да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ ВЕДНЪЖ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой риск. TheSoftware не носи отговорност за наличието на повредяващи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ОТШКОДЯВАНЕ

Вие се съгласявате да отшкодите и да защитавате TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилиирани дружества, както и всеки от техните членове, служители, директори, служители, агенти, съдружници и/или други партньори, безвредни относно всякакви и всички искове, разноски (включително разумните такси на адвокатите), щети, дела, разходи, изисквания и/или съдебни присъди, направени от трета страна поради или възникнали от: (a) вашето използване на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или влизането във всяко Състезание; (b) нарушаването от вас на Споразумението; и/или (c) нарушението от вас на правата на друга физическа и/или юридическа личност. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиирани дружества, както и всеки от техните съответни служители, директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензиодатели, доставчици и/или адвокати. Всяка от тези физически и юридически лица има право да настоява и да осъществява тези положения директно срещу вас от негова страна.

УЕБСАЙТОВЕ ТРЕТА СТРАНА

Уебсайтът може да осигурява връзки към и/или да ви препрати към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, такива, притежавани и управлявани от доставчици на услуги от трета страна. По като TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси от трета страна, вие се съгласявате и признавате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси от трета страна. Освен това, TheSoftware не одобрява и не носи отговорност или задължение за каквито и да е условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на такива уебсайтове или ресурси от трета страна или за каквито и да е вреди и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с уебсайта, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме всичка информация относно вашето използване на уебсайта и всички други лични идентификационни данни, предоставени от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всякакво опит за повреда, унищожаване, подправяне, вандализиране и/или каквато и да било намеса в работата на уебсайта от страна на всеки отделен лице, независимо дали е клиент на TheSoftware или не, е нарушение на уголовното и гражданското право и TheSoftware ще преследва всички правни средства в това отношение срещу всеки нарушител или юридическо лице възможно най-решително съгласно закона и принципите на правосъдието.