Integritetspolicy

Genom att klicka på “Fortsätt” ger du oss tillåtelse att skicka e-postmeddelanden till dig om våra erbjudanden. Om du väljer att inte längre ta emot några fler e-postmeddelanden kan du alltid avanmäla dig genom att klicka på länken längst ner i varje e-postmeddelande.

Programvaran respekterar varje enskild persons integritet som besöker våra webbplatser. Detta sekretessmeddelande ger meddelande om standarderna och villkoren enligt vilka programvaran skyddar integriteten för information som lämnas av besökare till webbplatser på World Wide Web som ägs och drivs av programvaran, inklusive programvaran och programvaran. Detta sekretessmeddelande ger meddelande om våra praxis för informationsinsamling och hur din information kan användas. Denna policy kan ändras från tid till annan, så var vänlig och kontrollera regelbundet för att granska denna information.

A. Personligt identifierbar information:

Programvaran får vanligtvis specifik information om sina webbplatsbesökare endast när sådan information frivilligt tillhandahålls, till exempel när våra besökare begär information, köper eller anmäler sig till tjänster, öppnar en supportomgivningsbiljett, tillhandahåller CV-information för anställningsmöjligheter eller skickar e-post till oss. Naturligtvis kräver vissa av dessa aktiviteter att du ger oss information, som när du gör en köp, använder ett kreditkort för att betala för tjänster, skickar ditt CV eller begär viss typ av information. När du tillhandahåller personidentifierbar information till Programvaran via en av våra webbplatser kommer den att användas för att uppfylla din specifika begäran. I de flesta fall kommer du att få möjlighet att välja om du vill att Programvaran ska använda denna information för ytterligare ändamål eller inte. Programvaran förbehåller sig rätten att skicka dig anslag och annan viktig information om dina Programvara-tjänster vid behov. Om inga instruktioner kommer från dig kan Programvaran använda den information du tillhandahåller för att informera om ytterligare tjänster och produkter som erbjuds av Programvarans företagsfamilj, auktoriserade återförsäljare av Programvaran samt andra varor- och tjänsteleverantörer som Programvaran har relationer med och vars erbjudanden kan vara intressanta för dig.

Exempel i detta material ska inte tas som ett löfte eller garanti om intäkter. Inkomstmöjlighet beror helt på den person som använder vår produkt, idéer, tekniker och ansträngning. Vi hävdar inte detta som ett “bli rik snabbt” schema, och du bör inte heller betrakta det som sådant.

B. Icke personligt identifierbar (generisk) information:

Generellt sett samlar Programvaran automatiskt in viss generisk information. Generisk information avslöjar inte besökarens identitet. Den inkluderar vanligtvis information om internetadressen som tilldelats din dator, antalet och frekvensen av besökare samt de besökta sidorna på Programvaran. Syftet med att samla in denna information är att bestämma kundservicebehov och webbplatsens behov. För att uppnå detta använder vi vissa tekniker, inklusive “kakor” (en teknik som kan användas för att ge besökaren skräddarsydd information om Programvarans tjänster). Programvaran kombinerar inte information som samlas in på detta sätt med någon personligt identifierbar information. Du kan ställa in din webbläsare så att du får avisering när du tar emot en kaka och du kan vägra den.

C. Din webbplats, server, anslagstavlor, forum och tredjepartssidor som din mjukvara är värd för:

Information som du lämnar i en offentlig miljö, inklusive på anslagstavlor, chatt-rum eller webbplatser som mjukvaran kan värd för dig som en del av mjukvarans tjänster, är tillgänglig för alla andra som besöker den miljön. Mjukvaran kan inte försäkra skydd för någon information du lämnar i dessa platser. Dessutom innehåller Mjukvarans webbplatser länkar till webbplatser som tillhör tredje parter som inte har någon koppling till Mjukvaran. Mjukvaran kan inte skydda någon information du kan lämna på dessa webbplatser och rekommenderar att du granskar integritetspolicyn för de webbplatser du besöker.

D. Undantag och Begränsningar:

Trots det föregående och i enlighet med tillämpliga lagar samarbetar programvaran fullständigt med statliga, lokala och federala tjänstemän vid utredningar som rör allt innehåll (inklusive personliga eller privata elektroniska kommunikationer som överförs till programvaran) eller påstått olaglig verksamhet hos någon användare av tjänsten och vidtar rimliga åtgärder för att skydda sina egna rättigheter. För att uppnå sådant samarbete och vidta åtgärder, samt i enlighet med tillämpliga lagar, kan programvaran vara skyldig att lämna ut personligt identifierbar information. Dessutom kan programvaran välja att övervaka kommunikationsområden av alla slag för att uppfylla någon lag, förordning eller regeringsbegäran; om sådan utlämning är nödvändig eller lämplig för att driva programvaran; eller för att skydda rättigheterna eller egendomen hos programvaran eller andra. I samband med en potentiell försäljning eller överföring av något av sina intressen i programvaran och programvaran och andra webbplatser som ägs av företaget förbehåller sig programvaran rätten att sälja eller överföra din information (inklusive, men inte begränsat till, namn, adressinformation och annan information du har lämnat till programvaran) till en tredje part som inriktar sin verksamhet på kommunikationsprodukter eller tjänster; samtycker till att vara programvarans efterträdare med avseende på upprätthållande och skydd av information som samlas in och förvaltas av programvaran; samt samtycker till förpliktelserna i denna policystatement.