Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám dávate povolenie posielať vám e-maily o našich ponukách. Ak sa rozhodnete ner receiving emails, you can always opt out at any time at the bottom of each email.

Softvér rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Táto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o štandardoch a podmienkach, podľa ktorých Softvér chráni súkromie informácií poskytnutých návštevníkmi stránok na World Wide Web, ktoré vlastní a prevádzkuje Softvér vrátane Softvéru a Softvéru. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje oznámenie o našich postupoch pri zhromažďovaní informácií a o spôsoboch, ako sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže časom meniť, preto sa pravidelne vracajte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne informácie, ktoré je možné identifikovať osobne:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o návštevníkoch svojich webových stránok iba vtedy, ak takéto informácie sú dobrovoľne poskytnuté, napríklad keď naši návštevníci žiadajú informácie, nakupujú alebo sa prihlásia na služby, otvoria lístok s dopytmi o podporu zákazníkov, poskytnú informácie zo životopisu pre pracovné príležitosti alebo nám pošlú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, napríklad keď uskutočníte nákup, použijete kreditnú kartu na úhradu služieb, pošlete svoj životopis alebo požiadate o určité typy informácií. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie spoločnosti The Software prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na splnenie vášho konkrétneho požiadavku. Väčšinou budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby The Software používal tieto informácie na dodatočné účely. Spoločnosť The Software si vyhradzuje právo, vo svojom uvážení, posielať vám bulletin a iné dôležité informácie o vašich službách Spoločnosti The Software. Ak nám nedáte žiadne pokyny, spoločnosť The Software môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o dodatočných službách a výrobkoch ponúkaných rodinou spoločností The Software, autorizovanými agentmi spoločnosti The Software a inými poskytovateľmi tovarov a služieb, s ktorými spoločnosť The Software má vzťah a ktorých ponuky by pre vás mohli byť zaujímavé.

Príklady v týchto materiáloch nemožno brať ako sľub alebo záruku zisku. Možnosti zarábania sú úplne závislé od osoby, ktorá používa náš produkt, nápady, techniky a úsilie, ktoré vkladá. Nevýkladujeme to ako „získajte bohatstvo“ a ani by ste to nemali vidieť takto.

B. Nehalovo-identifikačné (všeobecné) informácie:

Všeobecne, softvér automaticky získava niektoré generické informácie. Generické informácie nerevealizujú identitu návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelenéj vašemu počítaču, počte a frekvencii návštevníkov a navštívených stránkach softvéru. Softvér získava tieto informácie za účelom určenia oblasti zákazníckeho servisu a potrieb webovej stránky. Dosahujeme to tým, že používame určité technológie, vrátane „cookie“ (technológiu, ktorá sa môže použiť na poskytovanie návštevníkovi personalizovaných informácií o službách softvéru). Softvér nekombinuje informácie získané týmto spôsobom s akýmkoľvek identifikovateľným osobným údajom. Môžete nastaviť váš prehliadač tak, aby vás upozornil, keď obdržíte cookie a môžete ho odmietnuť.

C. Váša softvérová hostovaná webová stránka, server, nástenné tabule, fórum, stránky tretích strán:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akéhokoľvek nástenníka, chatovej miestnosti alebo webovej stránky, ktorú The Software hostuje v rámci vášho poskytovania služieb The Software, sú dostupné všetkým návštevníkom tohto miesta. The Software nemôže zaručiť ochranu žiadnych informácií, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky tretích strán, ktoré nesúvisia s The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prešli vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštevujete.

D. Výnimky a obmedzenia:

Nepotrebujúc sa na vyššie uvedené a dodržiavajúc platné zákony, Softvér plne spolupracuje s miestnymi a federálnymi úradníkmi pri akomkoľvek vyšetrovaní týkajúcom sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odosielaných Softvérom) alebo predpokladaných nezákonných aktivít akéhokoľvek používateľa služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom dosiahnutia takejto spolupráce a opatrení, ako aj v súlade s platnými zákonmi, môže byť od Softvéru požadované, aby poskytol osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho môže Softvér rozhodnúť monitorovať oblasti komunikácie akejkoľvek povahy na uspokojenie akéhokoľvek zákona, predpisu alebo žiadosti vlády; ak je takéto zverejnenie nevyhnutné alebo vhodné na fungovanie Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti so potenciálnym predajom alebo prenosom akéhokoľvek podielu na Softvéri a Softvéri a iných stránkach vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predať alebo preniesť vaše informácie (vrátane, ale neobmedzujúc sa na názov, informácie o adrese a iné informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretímu subjektu, ktorý sa zameriava na komunikačné produkty alebo služby; súhlasí byť následníkom Softvéru s ohľadom na údržbu a ochranu informácií zhromaždených a udržiavaných Softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o politike.