Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấp vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn không muốn nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể từ chối bất cứ lúc nào bằng cách nhấn vào đường dẫn “từ chối nhận” ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân truy cập vào trang web của chúng tôi. Tuyên bố về quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các tiêu chuẩn và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi người truy cập vào các trang web thuộc sở hữu và điều hành bởi Phần mềm, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố về quyền riêng tư này thông báo về thực tiễn thu thập thông tin của chúng tôi và cách thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân có thể nhận biết:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin đó được cung cấp tự nguyện, ví dụ khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở một yêu cầu hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin hồ sơ cá nhân cho cơ hội việc làm, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số hoạt động này yêu cầu bạn cung cấp thông tin, ví dụ như khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi hồ sơ cá nhân, hoặc yêu cầu một số loại thông tin. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể nhận dạng được cho Phần mềm thông qua một trong các trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để thực hiện yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội lựa chọn xem bạn có muốn Phần mềm sử dụng thông tin này cho mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyền phán đoán của nó, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của Phần mềm. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, Phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo cho bạn về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung do các công ty trong gia đình Phần mềm, đại lý được uỷ quyền của Phần mềm, và các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà Phần mềm có quan hệ và có thể gây hứng thú với bạn.

Các ví dụ trong tài liệu này không được coi như là một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Khả năng kiếm tiền hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và công sức đặt vào. Chúng tôi không đại diện cho đây là một ‘kế hoạch làm giàu’, và bạn cũng không nên nhìn nhận nó như vậy.

B. Thông tin không nhận dạng cá nhân (Chung):

Nói chung, Phần mềm tự động thu thập một số thông tin chung. Thông tin chung không tiết lộ danh tính của khách truy cập. Thông thường, nó bao gồm thông tin về địa chỉ Internet được gán cho máy tính của bạn, số lượng và tần suất khách truy cập, và các trang web của Phần mềm đã được truy cập. Phần mềm thu thập thông tin này với mục đích giới hạn để xác định dịch vụ khách hàng và nhu cầu của trang web. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng một số công nghệ, bao gồm “cookies” (một công nghệ có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tùy chỉnh về dịch vụ của Phần mềm đối với khách truy cập). Phần mềm không kết hợp thông tin được thu thập theo cách này với bất kỳ thông tin cá nhân xác định. Bạn có thể thiết lập trình duyệt của mình để thông báo cho bạn khi nhận được một cookie và bạn có thể từ chối nó.

C. Trang web The Software của bạn, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong một không gian công cộng, bao gồm trên bảng thông báo, phòng trò chuyện hoặc trang web The Software có thể cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ The Software của bạn, sẽ có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. The Software không thể bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn tiết lộ trong những địa điểm này. Ngoài ra, trang web của The Software chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến The Software. The Software không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể tiết lộ trên những trang web này và đề nghị bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của các trang web bạn truy cập.

D. Những ngoại lệ và giới hạn:

Không kể đến điều trước đó và tuân thủ các luật pháp có liên quan, Phần mềm hợp tác đầy đủ với các quan chức nhà nước, địa phương và liên bang trong mọi cuộc điều tra liên quan đến nội dung (bao gồm truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư gửi tới Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp được cho là của người dùng Dịch vụ, và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu riêng của mình. Với mục đích giới hạn để thực hiện sự hợp tác và biện pháp đó và tuân thủ các luật pháp có liên quan, Phần mềm có thể bắt buộc phải tiết lộ thông tin cá nhân có thể xác định được. Ngoài ra, Phần mềm có thể quyết định giám sát các khu vực truyền thông bất kỳ để đáp ứng các luật pháp, quy định hoặc yêu cầu từ chính phủ; nếu việc tiết lộ đó cần thiết hoặc phù hợp để vận hành Phần mềm; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Phần mềm hoặc người khác. Liên quan đến việc bán hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền lợi nào của mình trong Phần mềm và Phần mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm có quyền bán hoặc chuyển thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉ và thông tin khác mà bạn cung cấp cho Phần mềm) cho một bên thứ ba tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý là người kế nhiệm của Phần mềm đối với việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.