Zásady ochrany soukromí

Kliknutím na „Pokračovat“ nám udělujete svolení posílat vám e-maily o našich nabídkách. Pokud si přejete přestat dostávat další e-maily, můžete se kdykoli odhlásit na konci každého e-mailu.

Software ctí soukromí každého jednotlivce, který navštěvuje naše webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informaci o standardech a podmínkách, kterými Software chrání soukromí informací poskytnutých návštěvníky webů na Světové síti, které jsou vlastněny a provozovány Softwarem, včetně Softwaru a Softwaru. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informaci o našich postupech sběru informací a způsobech, jak mohou být vaše informace použity. Tato politika se může čas od času změnit, takže se pravidelně vraťte a přezkoumejte tyto informace.

A. Osobně identifikovatelné informace:

Softwarový produkt obvykle přijímá specifická data o svých návštěvnících webových stránek pouze tehdy, když takové informace jsou dobrovolně poskytnuty, například když naši návštěvníci požadují informace, nakupují nebo se přihlašují k službám, otevírají požadavek na zákaznickou podporu, poskytují informace o životopise pro pracovní příležitosti nebo nám posílají e-maily. Samozřejmě, některé z těchto aktivit vyžadují, abyste nám poskytli informace, například při nákupu, použití kreditní karty k platbě za služby, odeslání životopisu nebo požadování určitých informací. Když poskytnete osobně identifikovatelné informace společnosti Softwarový produkt prostřednictvím jednoho z našich webů, budou použity k uskutečnění vašeho konkrétního požadavku. Většinou budete mít možnost vybrat, zda chcete nebo nechcete, aby Softwarový produkt tuto informaci použil pro další účely. Softwarový produkt si vyhrazuje právo posílat vám bulletiny a další důležité informace o službách Softwarového produktu. Pokud nám nedáte žádné pokyny, Softwarový produkt může použít informace, které poskytnete, k informování vás o dalších službách a produktech nabízených skupinou společností Softwarového produktu, autorizovanými agenturami společnosti Softwarový produkt a dalšími poskytovateli zboží a služeb, se kterými Softwarový produkt spolupracuje a jejichž nabídky by vás mohly zajímat.

Příklady v těchto materiálech nemají být brány jako slib nebo záruka výdělku. Potenciál výdělku je zcela závislý na osobě, která používá náš produkt, nápady, techniky a úsilí, které vynakládá. Nedomníváme se, že je to „zbohatnění“ a neměli byste to tak vidět.

B. Informace, které nelze osobně identifikovat (obecné informace):

Obecně software automaticky shromažďuje některé obecné informace. Obecné informace nerevelují totožnost návštěvníka. Obvykle jde o informace o internetové adrese přiřazené vašemu počítači, počtu a frekvenci návštěvníků a o navštívených stránkách The Software. The Software shromažďuje tyto informace za účelem poskytování zákaznického servisu a potřeb webové stránky. K tomu používá určité technologie, včetně „cookies“ (technologie, která se používá k poskytování návštěvníkovi na míru informací o službách The Software). The Software nekombinuje informace shromážděné tímto způsobem s jakýmikoli osobně identifikovatelnými informacemi. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval, když obdržíte „cookie“, a můžete jej odmítnout.

C. Váš Software hostovaný web, server, nástěnky, fórum, Třetí strany webové stránky:

Informace, které zveřejníte na veřejném místě, včetně libovolné nástěnky, chatovací místnosti nebo webové stránky, kterou Software hostuje jako součást vašich služeb Software, jsou k dispozici každému, kdo navštíví toto místo. Software nemůže chránit žádné informace, které zde zveřejníte. Kromě toho webové stránky Software obsahují odkazy na stránky třetích stran, které s Software nesouvisejí. Software nemůže chránit žádné informace, které můžete zveřejnit na těchto stránkách a doporučuje vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí těchto stránek, které navštívíte.

D. Výjimky a omezení:

Nepřesto a v souladu se platnými zákony The Software plně spolupracuje s vládními úředníky na státní, místní a federální úrovni při jakémkoli vyšetřování souvisejícím s obsahem (včetně osobních nebo soukromých elektronických komunikací přenesených na Software) nebo domnělým nezákonným jednáním uživatele Služby a přijímá opatření k ochraně svých vlastnických práv. Za účelem realizace této spolupráce a opatření a v souladu se platnými zákony může být nutné, aby Software odhalil osobní identifikovatelné informace. Kromě toho může Software zvolit omezený dohled nad komunikačními kanály jakéhokoli typu, aby splnil jakýkoli zákon, nařízení nebo žádost vlády, pokud je takové odhalení nezbytné nebo vhodné pro provoz Software nebo k ochraně práv nebo majetku Software nebo jiných osob. V souvislosti se potenciálním prodejem nebo převodem jakéhokoli zájmu ve Software a Software a jiné webové stránky vlastněné společností si Software vyhrazuje právo prodat nebo převést vaše informace (včetně, ale neomezeně, jména a adresních informací a dalších informací, které jste poskytli Softwaru) třetí straně, která se specializuje na komunikační produkty nebo služby; souhlasí se stát následovníkem zájmů Softwaru s ohledem na správu a ochranu informací shromážděných a udržovaných Softwarem; a souhlasí s povinnostmi tohoto prohlášení.