Privacybeleid

Door op “Doorgaan” te klikken, geeft u ons toestemming om u e-mails te sturen over onze aanbiedingen. Als u ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen, kunt u altijd op elk moment afmelden onderaan elke e-mail.

De software respecteert de privacy van iedereen die onze websites bezoekt. Deze privacyverklaring geeft kennis van de normen en voorwaarden waaronder de software de privacy van informatie beschermt die wordt verstrekt door bezoekers aan sites op het World Wide Web die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door de software, inclusief de software en de software. Deze privacyverklaring geeft kennis van onze informatie verzamelingspraktijken en van de manieren waarop uw informatie kan worden gebruikt. Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen, dus controleer periodiek opnieuw om deze informatie te bekijken.

A. Persoonlijk identificeerbare informatie:

De software ontvangt meestal specifieke gegevens over haar websitebezoekers alleen wanneer dergelijke informatie vrijwillig wordt verstrekt, zoals wanneer onze bezoekers informatie aanvragen, aankopen doen of zich inschrijven voor diensten, een klantenservice-onderzoek openen, cv-informatie verstrekken voor arbeidskansen, of ons een e-mail sturen. Natuurlijk vereisen sommige van deze activiteiten dat u ons informatie geeft, zoals wanneer u een aankoop doet, een creditcard gebruikt om voor diensten te betalen, uw cv indient of bepaalde soorten informatie aanvraagt. Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt aan de software via een van onze websites, zal deze worden gebruikt om aan uw specifieke verzoek te voldoen. In de meeste gevallen krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u wilt dat de software deze informatie al dan niet voor aanvullende doeleinden gebruikt. De software behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, om u berichten en andere belangrijke informatie te sturen over uw software services. Zonder enige instructies van u kan de software de informatie die u verstrekt gebruiken om u te informeren over aanvullende diensten en producten die worden aangeboden door de software-familie van bedrijven, geautoriseerde agenten van de software en andere goederen- en dienstenverleners waarmee de software relaties heeft en waarvan de aanbiedingen mogelijk interessant voor u zijn.

Voorbeelden in deze materialen mogen niet worden opgevat als een belofte of garantie van inkomsten. Verdienpotentieel is volledig afhankelijk van de persoon die ons product, ideeën, technieken en de inspanning gebruikt. Wij presenteren dit niet als een

B. Niet-persoonlijk identificeerbare (algemene) informatie:

Over het algemeen verzamelt de software automatisch wat generieke informatie. Generieke informatie onthult niet de identiteit van de bezoeker. Het omvat meestal informatie over het internetadres dat aan uw computer is toegewezen, het aantal en de frequentie van bezoekers, en de bezochte sites van de software. De software verzamelt deze informatie met als beperkt doel het bepalen van klantenservice en websitebehoeften. We doen dit door bepaalde technologieën te gebruiken, waaronder ‘cookies’ (een technologie die kan worden gebruikt om de bezoeker van op maat gemaakte informatie over de software services te voorzien). De software combineert de op deze manier verzamelde informatie niet met enige persoonlijk identificeerbare informatie. U kunt uw browser instellen om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt en u kunt deze weigeren.

C. Uw De software gehoste website, server, prikborden, forum, sites van derden:

Informatie die u openbaar maakt, inclusief op elk prikbord, chatroom of website die de Software mogelijk voor u host als onderdeel van uw diensten van de Software, is beschikbaar voor iedereen die die ruimte bezoekt. De Software kan geen informatie beschermen die u op deze locaties openbaar maakt. Bovendien bevatten de websites van de Software links naar sites die toebehoren aan derden die niet gerelateerd zijn aan de Software. De Software kan geen informatie beschermen die u mogelijk openbaar maakt op deze sites en raadt aan dat u de privacyverklaringen van die sites die u bezoekt raadpleegt.

D. Uitzonderingen en beperkingen:

Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de geldende wetten, werkt de software volledig samen met staats-, lokale en federale ambtenaren in elk onderzoek met betrekking tot enige inhoud (inclusief persoonlijke of privé-elektronische communicatie die naar de software wordt verzonden) of vermeende illegale activiteiten van een gebruiker van de service, en neemt redelijke maatregelen om haar eigen rechten te beschermen. Voor de beperkte doeleinden van deze samenwerking en maatregelen en in overeenstemming met de geldende wetten, kan de software verplicht zijn om persoonlijk identificeerbare informatie bekend te maken. Bovendien kan de software ervoor kiezen om de communicatiegebieden van welke aard dan ook te controleren om te voldoen aan enige wet, regelgeving of overheidsverzoek; indien een dergelijke bekendmaking noodzakelijk of passend is om de software te laten functioneren; of om de rechten of eigendommen van de software of anderen te beschermen. In verband met de mogelijke verkoop of overdracht van enig belang in de software en de software en andere websites die eigendom zijn van het bedrijf, behoudt de software zich het recht voor om uw informatie (inclusief, maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en andere informatie die u aan de software heeft verstrekt) te verkopen of over te dragen aan een derde partij die zich richt op communicatieproducten of -diensten; ermee instemt de opvolger van de software te zijn met betrekking tot het onderhoud en de bescherming van de door de software verzamelde en onderhouden informatie; en instemt met de verplichtingen van deze beleidsverklaring.