Polityka prywatności

Klikając przycisk „Kontynuuj”, udzielasz nam zgody na przesyłanie Ci e-maili dotyczących naszych ofert. Jeśli nie chcesz otrzymywać więcej e-maili, zawsze możesz zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na dno każdego e-maila.

Oprogramowanie szanuje prywatność każdej osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności stanowi zawiadomienie o standardach i warunkach, na podstawie których Oprogramowanie chroni prywatność informacji dostarczonych przez odwiedzających witryny w sieci World Wide Web, które są własnością i obsługiwane przez Oprogramowanie, w tym Oprogramowanie i Oprogramowanie. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności informuje o naszych praktykach dotyczących zbierania informacji oraz sposobach wykorzystywania Twoich informacji. Polityka ta może ulec zmianie, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie tych informacji.

A. Dane osobowe:

Oprogramowanie zazwyczaj otrzymuje konkretne dane dotyczące odwiedzających stronę internetową wyłącznie wtedy, gdy takie informacje są udostępniane dobrowolnie, na przykład gdy nasi odwiedzający proszą o informacje, zakupią lub zapiszą się na usługi, otworzą zgłoszenie wsparcia technicznego, dostarczą informacje dotyczące życiorysu w celu zatrudnienia lub wyślą do nas wiadomość e-mail. Oczywiście niektóre z tych czynności wymagają podania przez Państwa informacji, na przykład w przypadku dokonania zakupu, użycia karty kredytowej do zapłaty za usługi, przesłania życiorysu lub żądania określonego rodzaju informacji. Gdy udostępnią Państwo dane osobowe The Software za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, będą one używane w celu spełnienia Państwa konkretnej prośby. W większości przypadków dostaną Państwo możliwość wyboru, czy chcą, czy nie, aby The Software użyło tych informacji w celu dodatkowych działań. The Software zastrzega sobie prawo do wysyłania biuletynów i innych istotnych informacji dotyczących usług The Software. Jeżeli nie otrzymamy żadnych instrukcji od Państwa, The Software może używać informacji, które Państwo udostępnią, aby poinformować Państwa o dodatkowych usługach i produktach oferowanych przez rodzinę firm The Software, autoryzowanych agentów The Software oraz innych dostawców towarów i usług, z którymi The Software ma relacje, a których oferty mogą być dla Państwa interesujące.

Przykłady w tych materiałach nie powinny być traktowane jako obietnica lub gwarancja zysków. Potencjał zarobków jest całkowicie uzależniony od osoby korzystającej z naszego produktu, pomysłów, technik i włożonego wysiłku. Nie przedstawiamy tego jako “schematu szybkiego wzbogacenia się”, i nie powinieneś tego tak postrzegać.

B. Dane nieosobowe (Ogólne)

Ogólnie rzecz biorąc, Oprogramowanie zbiera automatycznie pewne ogólne informacje. Informacje ogólne nie ujawniają tożsamości odwiedzającego. Zazwyczaj zawierają informacje o przypisanym do Twojego komputera adresie internetowym, liczbie i częstotliwości odwiedzin oraz odwiedzonych witrynach Oprogramowania. Oprogramowanie zbiera te informacje w celu określenia potrzeb obsługi klienta i witryny. Realizujemy to za pomocą pewnych technologii, w tym „ciasteczek” (technologia, która może być używana do dostarczania gościowi spersonalizowanych informacji o usługach Oprogramowania). Oprogramowanie nie łączy informacji zebranych w ten sposób z żadnymi danymi identyfikującymi. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię, gdy odbierzesz plik cookie, i możesz go odrzucić.

C. Twoja witryna hostowana przez oprogramowanie, serwer, tablice ogłoszeń, forum, strony stron trzecich:

Informacje, które ujawniasz w przestrzeni publicznej, w tym na jakiejkolwiek tablicy ogłoszeń, czacie lub stronie internetowej, którą Oprogramowanie może udostępnić Ci w ramach usług Oprogramowania, są dostępne dla wszystkich odwiedzających tę przestrzeń. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które ujawniasz w tych miejscach. Ponadto, strony internetowe Oprogramowania zawierają odnośniki do stron należących do stron trzecich niezwiązanych z Oprogramowaniem. Oprogramowanie nie może chronić żadnych informacji, które możesz ujawnić na tych stronach i zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych odwiedzanych stron.

D. Wyjątki i ograniczenia:

Bez względu na powyższe i zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie w pełni współpracuje z władzami stanowymi, lokalnymi i federalnymi w ramach wszelkich dochodzeń dotyczących treści (w tym osobistych lub prywatnych komunikacji elektronicznych przesyłanych do Oprogramowania) lub domniemanych nielegalnych działań każdego użytkownika Usługi, podejmuje również rozsądne środki w celu ochrony swoich praw własności. W celu osiągnięcia takiej współpracy i środków oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, Oprogramowanie może być zobowiązane do ujawnienia danych osobowych. Ponadto, Oprogramowanie może zdecydować się monitorować obszary komunikacji każdego rodzaju w celu spełnienia prawa, regulacji lub żądania rządu; jeśli takie ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie dla działania Oprogramowania; lub w celu ochrony praw lub własności Oprogramowania lub innych. W związku z potencjalną sprzedażą lub przeniesieniem jakiejkolwiek części swojego interesu w Oprogramowaniu oraz Oprogramowaniu i innych witrynach należących do firmy, Oprogramowanie zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub przeniesienia Twoich informacji (w tym, ale nie tylko, imię, adres i inne informacje, które podałeś Oprogramowaniu) do firm trzecich, które koncentrują się na produktach lub usługach komunikacyjnych; zgadza się być następcą Oprogramowania w zakresie utrzymania i ochrony informacji zbieranych i przechowywanych przez Oprogramowanie; i zgadza się na obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia.