Dasar Privasi

Dengan mengklik pada “Teruskan”, anda memberi kebenaran kepada kami untuk menghantar emel tentang tawaran kami kepada anda. Jika anda tidak mahu menerima lagi sebarang emel, anda boleh memilih untuk tidak menerima pada bila-bila masa di bahagian bawah setiap emel.

Perisian ini menghormati privasi setiap individu yang melawat laman web kami. Penyata privasi ini memberikan notis kepada piawaian dan terma di bawah mana Perisian ini melindungi privasi maklumat yang dibekalkan oleh pelawat kepada laman web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Perisian ini, termasuk Perisian ini dan Perisian ini. Penyata privasi ini memberikan notis kepada amalan pengumpulan maklumat kami dan cara-cara di mana maklumat anda mungkin digunakan. Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa, jadi sila semak kembali secara berkala untuk mengkaji maklumat ini.

A. Maklumat yang Boleh Dikenali secara Peribadi:

Perisian ini biasanya hanya menerima data khusus tentang pelawat laman webnya apabila maklumat tersebut diberikan secara sukarela, seperti apabila pelawat kami meminta maklumat, membeli atau mendaftar untuk perkhidmatan, membuka tiket pertanyaan sokongan pelanggan, memberikan maklumat resume untuk peluang pekerjaan, atau menghantar e-mel kepada kami. Tentulah, beberapa aktiviti ini memerlukan anda memberikan maklumat kepada kami, seperti apabila anda membuat pembelian, menggunakan kad kredit untuk membayar perkhidmatan, menghantar resume anda, atau meminta jenis maklumat tertentu. Apabila anda memberikan maklumat peribadi kepada Perisian ini melalui salah satu laman web kami, ia akan digunakan untuk memenuhi permintaan khusus anda. Dalam kebanyakan kes, anda akan diberi peluang untuk memilih sama ada anda ingin atau tidak mahu Perisian ini menggunakan maklumat ini untuk tujuan tambahan. Perisian ini berhak, atas budi bicaranya, menghantar maklumat penting dan buletin kepada anda mengenai perkhidmatan The Software anda. Jika tidak ada arahan daripada anda, Perisian ini boleh menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memberitahu anda tentang perkhidmatan dan produk tambahan yang ditawarkan oleh keluarga Syarikat Perisian, ejen sah Perisian, dan penyedia barang dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan Perisian ini dan yang tawaran mereka mungkin menarik minat anda.

Contoh-contoh dalam bahan-bahan ini tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau jaminan pendapatan. Potensi pendapatan sepenuhnya bergantung kepada orang yang menggunakan produk kami, idea, teknik, dan usaha yang diberikan. Kami tidak mengklaim ini sebagai ‘skim kaya’ dan anda juga tidak harus melihatnya seperti itu.

B. Maklumat secara Umum yang Tidak Boleh Mengenalpasti (Generik):

Secara umum, Perisian ini mengumpulkan beberapa maklumat umum secara automatik. Maklumat umum ini tidak mendedahkan identiti pengunjung. Biasanya, maklumat ini meliputi maklumat tentang alamat Internet yang ditetapkan kepada komputer anda, jumlah dan kerap kali pengunjung, dan laman-laman Perisian ini dikunjungi. Perisian ini mengumpul maklumat ini untuk tujuan terhad menentukan perkhidmatan pelanggan dan keperluan laman web. Kami melakukannya dengan menggunakan teknologi tertentu, termasuk “cookies” (teknologi yang dapat digunakan untuk memberikan maklumat yang disesuaikan tentang perkhidmatan Perisian ini kepada pengunjung). Perisian ini tidak menggabungkan maklumat yang dikumpul dengan cara ini dengan sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti individu. Anda boleh menetapkan pelayar anda untuk memberi anda notifikasi apabila anda menerima cookie dan anda boleh menolaknya.

C. Laman web perisian anda yang dikhoskan, pelayan, papan buletin, forum, Laman Pihak Ketiga:

Maklumat yang anda dedahkan di ruang awam, termasuk papan pengumuman, bilik sembang, atau laman web yang dibaca The Software bagi anda sebagai sebahagian perkhidmatan The Software, tersedia kepada sesiapa sahaja yang melawat ruang tersebut. The Software tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda dedahkan di lokasi-lokasi ini. Selain itu, laman web The Software mengandungi pautan ke laman web yang dimiliki oleh pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan The Software. The Software tidak dapat melindungi sebarang maklumat yang anda mungkin dedahkan di laman web-laman web ini dan mengesyorkan agar anda mengkaji penyata polisi privasi laman web-laman web tersebut yang anda lawati.

D. Pengecualian dan Had-Had:

Tidak mengira perkara yang terdahulu dan mematuhi undang-undang yang terpakai, Perisian ini berkerjasama sepenuhnya dengan pegawai negeri, tempatan, dan persekutuan dalam apa-apa siasatan yang berkaitan dengan apa-apa kandungan (termasuk komunikasi elektronik peribadi atau sulit yang dihantar ke Perisian ini) atau aktiviti jenayah yang didakwa oleh pengguna Perkhidmatan, dan mengambil langkah-langkah munasabah untuk melindungi hak miliknya. Bagi tujuan terhad untuk mencapai kerjasama dan langkah-langkah tersebut dan mematuhi undang-undang yang terpakai, Perisian ini mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi yang boleh dikenalpasti. Selain itu, Perisian ini boleh memilih untuk memantau kawasan komunikasi apa-apa jenis untuk memenuhi apa-apa undang-undang, peraturan, atau permintaan kerajaan; jika pendedahan tersebut adalah perlu atau sesuai untuk operasi Perisian ini; atau untuk melindungi hak atau harta benda Perisian ini atau orang lain. Berkaitan dengan jualan atau pemindahan berpotensi kepentingannya dalam Perisian ini dan Perisian ini dan laman web lain yang dimiliki oleh syarikat tersebut, Perisian ini berhak untuk menjual atau memindahkan maklumat anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, maklumat alamat, dan maklumat lain yang anda berikan kepada Perisian ini) kepada pihak ketiga yang memberi tumpuan kepada produk atau perkhidmatan komunikasi; bersetuju menjadi penerus kepentingan Perisian ini berkenaan dengan penyelenggaraan dan perlindungan maklumat yang dikumpulkan dan dijaga oleh Perisian ini; dan bersetuju dengan obligasi kenyataan polisi ini.