Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA SMLOUVY

Souhlasíte s podmínkami uvedenými ve Smlouvě týkající se Vašeho používání Webové stránky. Smlouva představuje jedinou a celou dohodu mezi Vámi a Softwarem týkající se Vašeho používání Webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, zástupce, záruky a/nebo porozumění týkající se Webové stránky. Můžeme Smlouvu občas změnit na základě vlastního uvážení, bez konkrétního oznámení Vám. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste se se Smlouvou seznámit před použitím Webové stránky. Pokračováním ve Vašem používání Webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek uvedených v Smlouvě platných v daný okamžik. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou k dispozici pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte povolení používat a/nebo přistupovat k webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Služby prodejce

Vyplněním příslušných formulářů objednávkového dokladu můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránky. Výrobky a/nebo služby uvedené na stránce mohou obsahovat popisy, které jsou přímo poskytovány výrobcem nebo distributora příslušného třetího poskytovatele. TheSoftware nepředstavuje nebo nesvědčí o tom, že popisy těchto položek jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránky nebo za jakýkoli spor se prodejcem, distributorem a koncovými uživateli výrobku. Chápete a souhlasíte s tím, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani jakékoli třetí straně za jakoukoli nárok související s jakýmkoli nabízeným výrobkem a/nebo službou na stránce.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další odměny prostřednictvím soutěží. Zadáním pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a odsouhlasením příslušných oficiálních pravidel soutěže, můžete se zúčastnit soutěže a mít šanci vyhrát propagované ceny. Abyste se mohli zúčastnit soutěží na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv údaje o registraci soutěže, jestliže je zjištěno, že: (i) porušujete jakoukoliv část smlouvy; a/nebo (ii) údaje o registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoliv změnit kritéria registrace údajů podle svého uvážení.

PŘÍPAD DODÁNÍ LICENCE

Jako uživatel webové stránky vám je udělena neexkluzivní, ne převoditelná, odvolatelná a omezená licence k přístupu a používání webové stránky, obsahu a přidruženého materiálu v souladu s dohodou. Software může tuto licenci kdykoli zrušit z jakéhokoli důvodu. Webovou stránku a obsah můžete používat na jednom počítači pro vlastní osobní, nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována ve kterékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému získávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám dovoleno používat, kopírovat, napodobovat, klonovat, pronajímat, pronajímat, prodávat, modifikovat, dekompilovat, rozebrat, zpětně inženýrství nebo převádět webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jejich část. Software si vyhrazuje všechna práva která nebyla výslovně udělena v dohodě. Nesmíte používat žádné zařízení, software nebo rutinu pro střet nebo pokus o zasažení správného fungování webové stránky. Nesmíte přijmout žádné opatření, které by přimělo nespravedlivé nebo nepoměrně velké zatížení infrastrukturou softwaru. Vaše právo používat webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby není převoditelné.

PRÁVNI ÚPLATNOST

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti související se stránkou, obsahem, soutěžemi a službami jsou chráněny podle příslušných autorských práv, ochranných známek a jiných vlastnických (včetně, ale neomezeně, práv duševního vlastnictví) práv. Kopírování, šíření, publikace nebo prodej jakékoli části stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systématické získávání materiálu ze stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb pomocí automatizovaných prostředků nebo jakékoli jiné formy scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo kompilace přímo nebo nepřímo kolekce, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k jakémukoli obsahu, dokumentu, softwaru, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na stránce nebo prostřednictvím služeb TheSoftware neznamená vzdání se jakéhokoli práva na tyto informace a/nebo materiály. Jméno a logo TheSoftwareu a všechny související grafiky, ikony a služební názvy jsou ochranné známky společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na stránce nebo prostřednictvím služeb patří jejich příslušným vlastníkům. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, KOBRANDING, “FRAMING” A/NEBO REFERENCING WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZÁNO

Pokud TheSoftware výslovně neschválí, nikdo nesmí provázat Website nebo jeho části (včetně logotypů, obchodních značek, brandingu nebo autorských materiálů) na své webové stránky nebo webové místo z jakéhokoli důvodu. Dále je přísně zakázáno “framing” Website a/nebo reference na Uniform Resource Locator (URL) Website ve všech komerčních nebo nekomerčních médiích bez předchozího výslovného písemného souhlasu TheSoftware. Výslovně souhlasíte, že budete spolupracovat s Website na odstranění nebo zastavení příslušného obsahu nebo činnosti. Souhlasíte s tím, že budete zodpovědní za veškeré s tím související škody.

UPRAVOVÁNÍ, SMAZÁNÍ A ÚPRAVA

Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení upravovat a/nebo mazat jakékoliv dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webových stránkách.

OCHRANNÉ UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE ŠKOD ZPŮSOBENÝCH STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránek webového portálu na vlastní riziko. Společnost TheSoftware nezaručuje, že taková stahování jsou bez poškození počítačových kódů, včetně, ale nejen, virů a červů.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete odškodnit a udržet TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a partnerských společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, společných obchodních partnerů a/nebo jiných partnerů, bezúhonné vůči jakýmkoli a všem nárokům, výdajům (včetně rozumných soudních poplatků), škodám, žalobám, nákladům, pohledávkám a/nebo rozsudkům na světě, které vzniknou třetí osobou z důvodu vašeho používání Webové stránky, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; b) vaše porušení dohody; a/nebo c) vaše porušení práv jiné osoby a/nebo entity. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěšná pro TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných společností a/nebo partnerských společností a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo advokátů. Každá z těchto osob a entit má právo uplatnit a vynutit tyto ustanovení přímo proti vám ve svůj vlastní prospěch.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Internetové stránky mohou poskytovat odkazy a/nebo vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, včetně těch vlastněných a provozovaných Třetími poskytovateli. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými stránkami třetích stran a/nebo zdroji, tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že TheSoftware není odpovědný za dostupnost těchto stránek třetích stran a/nebo zdrojů. Navíc TheSoftware nepodporuje a nenese odpovědnost za jakékoliv podmínky, pravidla ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na těchto stránkách třetích stran nebo zdrojích či za jakékoliv škody a ztráty vzniklé v souvislosti s nimi.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍKU

Používání webových stránek a veškeré komentáře, zpětná vazba, informace, registrační údaje a/nebo materiály, které zasíláte prostřednictvím webových stránek nebo souvisejí s nimi, podléhají našim zásadám ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webových stránek a veškeré další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vám v souladu se zásadami naší ochrany soukromí. Pro zobrazení našich zásad ochrany soukromí klikněte prosím zde.

Jakákoli pokus jednotlivce, ať už je nebo není zákazníkem TheSoftware, způsobit poškození, zničení, manipulaci, vandalizaci a/nebo jiným způsobem rušit provoz webových stránek, představuje porušení trestního a občanského práva a TheSoftware bude k zajištění této věci důsledně uplatňovat jakékoli a všechny opravné prostředky vůči jakémukoli provinivšímu se jednotlivci či subjektu v rozsahu povoleném zákonem a rovným právem.