Betingelser

OMFANG OG ÆNDRING AF AFTALEN

Du accepterer vilkårene og betingelserne i Aftalen vedrørende din brug af hjemmesiden. Aftalen udgør den fuldstændige og eneste aftale mellem dig og The Software vedrørende din brug af hjemmesiden og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, repræsentationer, garantier og/eller forståelser vedrørende hjemmesiden. Vi kan ændre Aftalen fra tid til anden efter eget skøn, uden specifik besked til dig. Den seneste Aftale vil blive offentliggjort på hjemmesiden, og du bør gennemgå Aftalen, inden du bruger hjemmesiden. Ved fortsat brug af hjemmesiden og/eller tjenester accepterer du hermed at overholde alle betingelser og vilkår i Aftalen, der er gældende på det tidspunkt. Derfor bør du regelmæssigt tjekke denne side for opdateringer og/eller ændringer.

KRAV

Hjemmesiden og tjenesterne er kun tilgængelige for personer, der kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Hjemmesiden og tjenesterne er ikke beregnet til brug af personer under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tilladelse til at bruge og/eller få adgang til hjemmesiden og/eller tjenesterne.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Leverandørtjenester

Ved at udfylde de gældende indkøbsordreskemaer kan du opnå eller forsøge at opnå visse produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden. De produkter og/eller tjenester, der præsenteres på hjemmesiden, kan indeholde beskrivelser, som leveres direkte af tredjepartsproducentens eller distributørens producenter af sådanne varer. TheSoftware repræsenterer eller garanterer ikke, at beskrivelserne af sådanne varer er nøjagtige eller fuldstændige. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig på nogen måde for din manglende evne til at opnå produkter og/eller tjenester fra hjemmesiden eller for eventuelle tvister med produktsælgeren, distributøren og slutbrugerforbrugerne. Du forstår og accepterer, at TheSoftware ikke er erstatningspligtig over for dig eller tredjepart for nogen krav i forbindelse med nogen af de produkter og/eller tjenester, der tilbydes på hjemmesiden.

KONKURRENCER

Fra tid til anden tilbyder TheSoftware promotionelle præmier og andre udmærkelser via konkurrencer. Ved at give sande og præcise oplysninger i forbindelse med den relevante konkurrenceregistreringsformular, og acceptere de officielle konkurrenceregler, der gælder for hver konkurrence, kan du deltage for at få chancen for at vinde de promotionelle præmier, der tilbydes gennem hver konkurrence. For at deltage i de konkurrencer, der er vist på webstedet, skal du først fuldføre den relevante tilmeldingsformular. Du accepterer at give sande, præcise, aktuelle og komplette oplysninger i konkurrenceregistreringsdataene. TheSoftware har ret til at afvise eventuelle konkurrenceregistreringsdata, hvor det bliver fastslået, i TheSoftwares enestående og eksklusive skøn, at: (i) du overtræder nogen del af aftalen; og/eller (ii) de konkurrenceregistreringsdata, du har angivet, er ufuldstændige, svigagtige, duplikerede eller på anden måde uacceptable. TheSoftware kan til enhver tid ændre kriterierne for registreringsdataene efter eget skøn.

LICENSTILGIVELSE

Som bruger af hjemmesiden får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbagekaldelig og begrænset licens til at få adgang til og bruge hjemmesiden, indholdet og det tilknyttede materiale i overensstemmelse med aftalen. Softwaren kan til enhver tid afslutte denne licens af enhver årsag. Du må bruge hjemmesiden og indholdet på én computer til din egen personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen del af hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester må gengives i nogen form eller inkorporeres i nogen informationsindhentningsystem, elektronisk eller mekanisk. Du må ikke bruge, kopiere, efterligne, klone, leje, leje ud, sælge, modificere, dekompilere, synke om, revidere eller overføre hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester eller nogen del deraf. Softwaren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i aftalen. Du må ikke bruge nogen enhed, software eller rutine til at forstyrre eller forsøge at forstyrre hjemmesidens korrekte funktion. Du må ikke foretage nogen handling, der pålægger en ureasonably eller uforholdsmæssig stor belastning på Softwares infrastruktur. Din ret til at bruge hjemmesiden, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er ikke overførbar.

EJERRETTIGHEDER

Indholdet, organiseringen, grafikken, designet, samlingen, den magnetiske oversættelse, digital konvertering, software, tjenester og andre forhold relateret til websitet, indholdet, konkurrencer og tjenester er beskyttet af gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre ejendomsrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuel ejendomsret). Kopiering, distribution, offentliggørelse eller salg af nogen del af websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk indhentning af materiale fra websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester ved hjælp af automatiserede midler eller enhver anden form for skrabning eller dataudtrækning med henblik på at oprette eller kompilere, direkte eller indirekte, en samling, samling, database eller register uden skriftlig tilladelse fra TheSoftware er forbudt. Du opnår ikke ejendomsrettigheder til noget indhold, dokument, software, tjenester eller andre materialer, der vises på eller igennem websitet, indholdet, konkurrencer og/eller tjenester. Offentliggørelsen af information eller materiale på websitet, eller ved hjælp af tjenesterne, af TheSoftware udgør ikke en afkald på nogen rettighed til sådan information og/eller materiale. Navnet og logoet for TheSoftware, og alle associerede grafikker, ikoner og servicenavne, er varemærker for TheSoftware. Alle andre varemærker, der vises på websitet eller ved hjælp af tjenesterne, tilhører deres respektive ejere. Brugen af et varemærke uden den relevante ejers udtrykkelige skriftlige samtykke er strengt forbudt.

HYPERLINKING TIL WEBSIDEN, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ OG/ELLER REFERENCERING AF WEBSIDEN ER FORBUDT

Medmindre TheSoftware udtrykkeligt har givet tilladelse, må ingen linke til Websiden eller dele heraf (herunder, men ikke begrænset til, logotyper, varemærker, branding eller ophavsretligt beskyttet materiale) til deres hjemmeside eller websted af nogen som helst grund. Ydermere er ‘framing’ af Websiden og/eller referencering af Uniform Resource Locator (‘URL’) for Websiden i kommercielle eller ikke-kommercielle medier uden TheSoftwares forudgående, skriftlige tilladelse strengt forbudt. Du accepterer specifikt at samarbejde med Websiden om at fjerne eller ophøre med enhver sådan indhold eller aktivitet. Du erkender herved, at du vil være erstatningsansvarlig for eventuelle skader forbundet hermed.

REDIGERING, SLETNING OG ÆNDRING

Vi forbeholder os retten til at redigere og/eller slette enhver dokumenter, information eller andet indhold, der vises på hjemmesiden.

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR SKADE FORÅRSAGET AF DOWNLOADS

Besøgende downloader information fra websitet på eget ansvar. TheSoftware giver ingen garanti for, at sådanne downloads er fri for korrupte computerkoder, herunder, men ikke begrænset til, vira og orme.

INDEMNIFICATION

Du accepterer at holde TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og tilknyttede selskaber samt deres respektive medlemmer, officerer, direktører, ansatte, agenter, sammenbrandere og/eller andre partnere skadesløse fra og imod enhver form for krav, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), skader, søgsmål, omkostninger, krav og/eller domme, der måtte blive gjort af en tredjepart som følge af eller opstået fra: (a) din brug af hjemmesiden, tjenesterne, indholdet og/eller deltagelse i enhver konkurrence; (b) din overtrædelse af aftalen; og/eller (c) din krænkelse af enhver anden persons og/eller enheds rettigheder. Bestemmelserne i denne paragraf er til fordel for TheSoftware, deres forældre, datterselskaber og/eller tilknyttede selskaber samt deres respektive officerer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aktionærer, licenshavere, leverandører og/eller advokater. Enhver af disse personer og enheder har ret til selv at gøre indsigelse mod og håndhæve disse bestemmelser direkte over for dig på vegne af sig selv.

TREDJEPARTS HJEMMESIDER

Hjemmesiden kan indeholde links til og/eller henvise dig til andre internethjemmesider og/eller ressourcer, herunder men ikke begrænset til dem, der ejes og drives af tredjepartstilbydere. Da TheSoftware ikke har kontrol over sådanne tredjepartshjemmesider og/eller ressourcer, erkender og accepterer du hermed, at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne tredjepartshjemmesider og/eller ressourcer. Derudover anbefaler TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig for, vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, reklamer, services, produkter og/eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne tredjepartshjemmesider eller -ressourcer, eller for eventuelle skader og/eller tab, der opstår derved.

FORTROLIGHEDSPOLITIK / BESØGEROPLYSNINGER

Brugen af ​​hjemmesiden, og alle kommentarer, feedback, oplysninger, registreringsdata og / eller materialer, som du sender via eller i forbindelse med hjemmesiden, er underlagt vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os retten til at bruge alle oplysninger om din brug af hjemmesiden og alle andre personligt identificerbare oplysninger, som du giver, i overensstemmelse med betingelserne i vores fortrolighedspolitik. Hvis du vil se vores fortrolighedspolitik, skal du klikke her.

Enhver forsøg fra enhver person, uanset om de er en TheSoftware-kunde eller ej, på at skade, ødelægge, manipulere med, vandalisere og/eller på anden måde forstyrre driften af websitet, er en overtrædelse af straffeloven og civilretten, og TheSoftware vil ivrigt forfølge enhver og alle retsmidler i denne forbindelse mod enhver person eller enhed, der begår overtrædelsen, i det fuldeste omfang, der er tilladt i henhold til loven og retfærdigheden.