Ehdot

SOVELTAMISALA JA SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Hyväksyt, että käytät verkkosivustoa koskevia ehtoja ja edellytyksiä, jotka on määritelty sopimuksessa. Sopimus muodostaa ainoan ja koko sopimuksen sinun ja Ohjelmiston välillä, mitä tulee verkkosivuston käyttöösi ja se korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset, ilmoitukset, takuut ja/tai sopimukset verkkosivustoon liittyen. Voimme muuttaa sopimusta aika ajoin oman harkintamme mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle. Uusin sopimus julkaistaan verkkosivustolla ja sinun tulee tarkastella sopimusta ennen verkkosivuston käyttämistä. Jatkamalla verkkosivuston ja/tai palveluiden käyttämistä hyväksyt sitoutuvasi noudattamaan kaikkia sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä, jotka ovat voimassa kyseisellä hetkellä. Sen vuoksi sinun tulee säännöllisesti tarkistaa tämä sivu päivitysten ja/tai muutosten varalta.

VAATIMUKSET

Verkkosivusto ja palvelut ovat käytettävissä vain henkilöille, jotka voivat solmia sitovia sopimuksia sovellettavan lain mukaisesti. Verkkosivustoa ja palveluita ei ole tarkoitettu alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäisille henkilöille. Jos olet alle kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen, sinulla ei ole lupaa käyttää tai päästä käsiksi verkkosivustoon ja/tai palveluihin.

PALVELUIDEN KUVAUS

Myyntipalvelut

Täyttämällä sovellettavat tilauslomakkeet sinä voit hankkia tai yrittää hankkia tiettyjä tuotteita ja/tai palveluja Verkkosivustolta. Verkkosivustolla esillä olevat tuotteet ja/tai palvelut voivat sisältää kuvauksia, jotka on toimittanut suoraan kolmannen osapuolen valmistajat tai jakelijat. Ohjelmisto ei vakuuta tai takaa, että tällaisten tuotteiden kuvaukset ovat tarkkoja tai täydellisiä. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmisto ei ole millään tavalla vastuussa siitä, että et voi hankkia tuotteita ja/tai palveluja Verkkosivustolta tai mistään riidasta tuotteen myyjän, jakelijan ja loppukäyttäjien kanssa. Ymmärrät ja hyväksyt, että Ohjelmistolla ei ole vastuuta sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle, mistään vaatimuksesta koskien Verkkosivustolla tarjottuja tuotteita ja/tai palveluja.

KILPAILUT

Aika ajoin TheSoftware tarjoaa edistäviä palkintoja ja muita palkintoja kilpailujen kautta. Antamalla totuudenmukaista ja tarkkaa tietoa kyseiseen kilpailuun liittyvässä rekisteröitymissivulla ja hyväksymällä kunkin kilpailun viralliset säännöt, voit osallistua mahdollisuudesta voittaa edistäviä palkintoja kyseisissä kilpailuissa. Osallistuaksesi sivustolla esitettyihin kilpailuihin sinun on ensin täytettävä kyseinen osallistumislomake täysin. Suostut antamaan totuudenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia ja täydellisiä kilpailun rekisteröintitietoja. TheSoftwarella on oikeus hylätä minkä tahansa kilpailun rekisteröintitiedot, jos se todetaan TheSoftwaren yksinomaisen harkintavallan nojalla: (i) olet rikkonut minkä tahansa osan sopimuksesta; ja/tai (ii) antamasi kilpailun rekisteröintitiedot ovat puutteellisia, vilpillisiä, kaksoiskappaleita tai muuten hyväksyttävästi. TheSoftware voi muuttaa rekisteröintitietojen kriteerejä milloin tahansa yksinomaisen harkintavaltansa nojalla.

LISENSSISOPIMUS

Sivuston käyttäjänä sinulle myönnetään ei-yksinomainen, siirrettävä, peruutettavissa oleva ja rajoitettu lisenssi päästä sivustolle ja käyttää sitä, sisältöä ja niihin liittyvää materiaalia sopimuksen mukaisesti. Ohjelmisto voi milloin tahansa lakkauttaa tämän lisenssin mistä tahansa syystä. Voit käyttää sivustoa ja sisältöä yhdellä tietokoneella omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palveluiden minkä tahansa osan kopiointi tai sisällyttäminen mihin tahansa tietokantojen hakujärjestelmään, sähköiseen tai mekaaniseen, on kielletty. Et saa käyttää, kopioida, jäljitellä, kloonata, vuokrata, vuokrata eteenpäin, myydä, muokata, purkaa, hajottaa, kääntää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita tai niiden mitään osaa. Ohjelmisto varaa kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä sopimuksessa. Et saa käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia sivuston asianmukaisen toiminnan häiritsemiseksi tai häiritsemisen yrittämiseksi. Et saa suorittaa toimenpiteitä, jotka aiheuttavat kohtuuttoman suuren kuormituksen Ohjelmiston infrastruktuurille. Sinulla ei ole oikeutta siirtää oikeuttasi käyttää sivustoa, sisältöä, kilpailuja ja/tai palveluita toiselle.

OMAISUUSOIKEUDET

Sisältö, organisaatio, grafiikka, suunnittelu, kokoaminen, käännös, digitaalinen muuntaminen, ohjelmisto, palvelut ja muut verkkosivustoon, sisältöön, kilpailuihin ja palveluihin liittyvät seikat suojataan soveltuvien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoitettuina, immateriaalioikeudet) nojalla. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen minkä tahansa osan kopioiminen, uudelleenjakaminen, julkaiseminen tai myynti on ehdottomasti kielletty. Verkkosivuston, sisällön, kilpailujen ja/tai palvelujen materiaalin systemaattinen kerääminen automatisoitujen menetelmien tai muun tietojen kaivamisen tai poimimisen avulla kokoelman, kokoelman, tietokannan tai hakemiston luomiseksi suoraan tai epäsuorasti ilman kirjallista lupaa TheSoftwarelta on kielletty. Verkkosivuston kautta katsomasi tai saatavilla olevan sisällön, asiakirjan, ohjelmiston, palvelujen tai muiden materiaalien omistusoikeuksia ei siirry sinulle. TheSoftwaren verkkosivustolle tai palvelujen kautta julkaisema tieto tai materiaali ei merkitse luopumista näistä tiedoista ja/tai materiaaleista koituvista oikeuksista. TheSoftware-nimi ja logo sekä niihin liittyvät grafiikat, kuvakkeet ja palveluiden nimet ovat TheSoftwaren tavaramerkkejä. Muut verkkosivustolla tai palvelujen kautta esiintyvät tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta. Minkä tahansa tavaramerkin käyttö ilman asianomaisen omistajan nimenomaista kirjallista suostumusta on ehdottomasti kielletty.

Verkkosivustolle linkitys, yhteisbrändäys, “framing” ja/tai viittaaminen verkkosivustoon on kiellettyä

Ellet ole saanut nimenomaista lupaa TheSoftwarelta, kukaan ei saa linkittää verkkosivustoa tai sen osia (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, logot, tavaramerkit, brändäykset tai tekijänoikeusaineisto) omille verkkosivuilleen tai -alustoilleen mistä tahansa syystä. Lisäksi verkkosivuston “framing” ja/tai Uniform Resource Locator (URL) -osoitteen viittaaminen kaupallisissa tai ei-kaupallisissa medioissa ilman TheSoftwaren etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kiellettyä. Suostut erityisesti yhteistyöhön verkkosivuston kanssa poistaaksesi tai lopettaaksesi tarvittaessa tällaisen sisällön tai toiminnan. Myönnät täten olevasi vastuussa kaikista tällaiseen liittyvistä vahingoista.

MUOKKAUS, POISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Pidätämme oikeuden yksinomaisessa harkinnassamme muokata ja/tai poistaa kaikki verkkosivustolla näkyvät asiakirjat, tiedot tai muu sisältö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE HAITOISTA, JOTKA DOWNLOADIT AIHEUTTAVAT

Kävijät lataavat tietoja Verkkosivustolta omalla vastuullaan. Ohjelmisto ei anna takuuta siitä, että tällaiset lataukset ovat vapaat vioittavista tietokonekoodeista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, viruksista ja madoista.

VAKUUTUSMOODOSOPIMUS

Suostut vakuuttamaan ja pitämään TheSoftwaren, heidän vanhempiensa, tytäryhtiöidensä ja yhteistyökumppaneidensa ja jokaisen heidän jäsenensä, virkailijansa, johtajansa, työntekijänsä, toimijoidensa ja/tai muiden kumppaneiden puolestaan vahingoista ja kaikesta mahdollisesta vastuusta, joka syntyy tai aiheutuu: (a) verkkosivujen, palvelujen, sisällön ja/tai minkä tahansa kilpailun käytöstäsi; (b) sopimuksen rikkomisestasi; ja/tai (c) muiden henkilöiden ja/tai tahojen oikeuksien loukkaamisesta. Tämän kappaleen määräykset koskevat TheSoftwarea, heidän vanhempiaan, tytäryhtiöitään ja/tai yhteistyökumppaneitaan, sekä jokaisen heidän jäseniensä, johtajiensa, työntekijöidensä, virkailijoidensa, osakkeenomistajiensa, lisenssinmyyjiensä, toimittajiensa ja/tai asianajajiensa hyötyä. Kullekin näistä yksilöistä ja tahosta on oikeus tehdä ja panna täytäntöön nämä määräykset suoraan sinua vastaan.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUSTOT

Verkkosivusto voi tarjota linkkejä ja/tai ohjata sinut muille Internetin verkkosivustoille ja/tai resursseille, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, kolmansien osapuolten omistamat ja ylläpitämät verkkosivustot. Koska TheSoftwarella ei ole minkäänlaista valvontaa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien yli, tunnustat ja hyväksyt täten, että TheSoftware ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen ja/tai resurssien saatavuudesta. Lisäksi TheSoftware ei tue eikä ole vastuussa mistään ehtoista, yksityisyydensuojakäytännöistä, sisällöstä, mainonnasta, palveluista, tuotteista ja/tai muista materiaaleista, jotka ovat saatavilla tai tarjolla kyseisillä kolmansien osapuolten verkkosivustoilla tai resursseilla, tai mistään siitä aiheutuvista vahingoista ja/tai menetyksistä.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ/ KÄVIJÄTIETO

Sivuston käyttö, ja kaikki kommentit, palaute, tiedot, rekisteröintiaineisto ja/tai materiaalit, jotka lähetät sivuston kautta tai siihen liittyen, ovat tietosuojakäytäntömme alaisia. Pidätämme oikeuden käyttää kaikkia tietoja, jotka koskevat sivuston käyttöäsi, sekä kaikkia muita sinulta saatavia henkilötietoja, tietosuojakäytäntömme ehtojen mukaisesti. Voit tarkastella tietosuojakäytäntöämme klikkaamalla tästä.

Kaikki yksilöiden yritykset, olivatpa he TheSoftwaren asiakkaita tai ei, vahingoittaa, tuhota, manipuloida, vandalisoida tai muutoin häiritä Verkkosivuston toimintaa, on rikkomus rikos- ja siviilioikeutta vastaan ja TheSoftware tulee pyrkimään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin tässä asiassa kaikkia rikkovia yksilöitä tai tahoja vastaan lain ja oikeudenmukaisuuden sallimissa rajoissa.