Terimler

ANLAŞMANIN KAPSAMI VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Web sitesini kullanmanızla ilgili olarak Anlaşma’da belirtilen şartları ve koşulları kabul edersiniz. Anlaşma, Web sitesini kullanmanızla ilgili olarak sizin ve Yazılım’ın tek ve tüm anlaşmasıdır ve Web sitesiyle ilgili tüm önceki veya aynı zamana denk gelen anlaşmaları, temsil, garanti ve/veya anlaşmaları geçersiz kılar. Anlaşmayı zaman zaman tek taraflı olarak, sizlere belirli bir bildirimde bulunmaksızın, değiştirme hakkımız bulunmaktadır. En son Anlaşma Web sitesinde yayınlanacak ve Web sitesini kullanmadan önce Anlaşmayı gözden geçirmelisiniz. Web sitesini ve/veya Hizmetleri kullanmaya devam ederek, o zaman etkin olan Anlaşma’nın tamamına uymayı kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle, güncellemeler ve/veya değişiklikler için düzenli olarak bu sayfayı kontrol etmelisiniz.

GEREKSİNİMLER

Website ve Hizmetler, ilgili yasa uyarınca hukuki olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bireylere yöneliktir. Website ve Hizmetler 18 yaşın altındaki bireylerin kullanımı için tasarlanmamıştır. Eğer 18 yaşın altındaysanız, Website ve/veya Hizmetlere erişim ve/veya kullanım izniniz bulunmamaktadır.

HİZMETLERİN AÇIKLAMASI

Satıcı Hizmetleri

Uygulanabilir satın alma formlarını doldurarak, belirli ürünleri ve/veya hizmetleri Web sitesinden edinebilir veya edinmeye teşebbüs edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan ürünler ve/veya hizmetler, bu ürünlerin üçüncü taraf sağlayıcı üreticileri veya dağıtıcıları tarafından doğrudan sağlanan açıklamalar içerebilir. TheSoftware, bu ürünlerin açıklamalarının doğru veya eksiksiz olduğunu temsil etmez veya garanti etmez. Ürün ve/veya hizmetleri Web sitesinden edinme veya ürünün satıcısı, dağıtıcısı ve son kullanıcı tüketicisi ile herhangi bir anlaşmazlık durumunda TheSoftware’nin hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. TheSoftware’nin Web sitesinde sunulan ürün ve/veya hizmetlerle ilgili herhangi bir iddia nedeniyle sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın zarar görmediğini anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz.

YARIŞMALAR

Zaman zaman, TheSoftware Yarışmalar aracılığıyla promosyon ödülleri ve diğer ödüller sunar. İlgili Yarışma kayıt formuna gerçek ve doğru bilgiler sağlayarak ve her Yarışma için geçerli olan Resmi Yarışma Kurallarını kabul ederek, her bir Yarışma aracılığıyla sunulan promosyon ödüllerini kazanma şansı elde edebilirsiniz. Web sitesinde yer alan Yarışmalara katılmak için öncelikle ilgili giriş formunu tamamen doldurmanız gerekmektedir. Gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz Yarışma Kayıt Verileri sağlamayı kabul edersiniz. TheSoftware, herhangi bir Kullanıcı Kayıt Verisi’ni reddetme hakkına sahiptir ve bu hakkı, yalnızca ve sadece TheSoftware’nin tek ve münhasır takdirine bağlı olarak kullanabilir, bu verilere dayanarak: (i) Sözleşmenin herhangi bir bölümünü ihlal ettiğinizi veya (ii) sağladığınız Yarışma Kayıt Verisinin eksik, sahte, çift kopya veya başka türlü kabul edilemez olduğunu tespit eder. TheSoftware, kayıt veri kriterlerini tamamen kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir.

LİSANS VERGESİ

Website’nin bir kullanıcısı olarak, Anlaşma uyarınca Web sitesine, İçeriğe ve ilişkili materyallere erişim ve kullanım için münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir ve sınırlı bir lisans verilir. Yazılım, bu lisansı herhangi bir nedenle her zaman sonlandırabilir. Web sitesini ve İçeriği yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için bir bilgisayarda kullanabilirsiniz. Web sitesinin, İçeriğin, Yarışmaların ve/veya Hizmetlerin hiçbir parçası hiçbir şekilde çoğaltılamaz veya herhangi bir bilgi alım sisteminin, elektronik veya mekanik olarak içine alınamaz. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri veya bunların herhangi bir bölümünü kullanamaz, kopyalayamaz, emüle edemez, klonlayamaz, kiralayamaz, satamaz, değiştiremez, derleyemez, geri derleyemez, tersine mühendislik yapamaz veya aktaramazsınız. Yazılım, Anlaşmada açıkça verilmeyen herhangi bir hakkı saklı tutar. Web sitesinin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanamazsınız. TheSoftware’in altyapısında makul olmayan veya orantısız büyük bir yük oluşturan herhangi bir eylemde bulunamazsınız. Web sitesini, İçeriği, Yarışmaları ve/veya Hizmetleri kullanma hakkınız devredilemez.

MÜLKİYET HAKLARI

Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve Hizmetler ile ilgili içerik, düzen, grafikler, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüşüm, yazılım, hizmetler ve diğer konular ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer mülkiyet (buna sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet) hakları kapsamında korunmaktadır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerin herhangi bir bölümünün, sizin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, yayınlanması veya satılması kesinlikle yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerden materyal sistematik bir şekilde, otomatik araçlar veya herhangi bir veri kazıma yöntemiyle veya başka herhangi bir şekilde çekme, derleme, veritabanı veya dizin oluşturma amacıyla izinsiz bir şekilde çekme işlemi, TheSoftware’den yazılı izin alınmadan yasaktır. Websitesi, İçerik, Yarışmalar ve/veya Hizmetlerde görüntülenen herhangi bir içerik, belge, yazılım, hizmet veya diğer materyalin mülkiyet haklarına sahip olmazsınız. TheSoftware tarafından Websitesine veya Hizmetler aracılığıyla bilgi veya materyal göndermek, böyle bir bilgi ve/veya materyaldeki herhangi bir hakka feragat anlamına gelmez. TheSoftware adı, logosu ve tüm ilişkili grafikler, ikonlar ve hizmet adları, TheSoftware’in ticari markalarıdır. Websitesinde veya Hizmetler aracılığıyla görünen diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerinin malıdır. Uygulanabilir sahibinin açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari markanın kullanımı kesinlikle yasaktır.

WEBSİTEYE HYPERLINK EKLEMEK, CO-BRANDING, “FRAMING” VE/VEYA WEBSİTEYE REFERANS VERMEK YASAKTIR

TheSoftware tarafından açıkça izin verilmedikçe, kimse sitenin tamamını veya bir kısmını (logolar, ticari markalar, markalama veya telif hakkı olan materyaller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendi web sitesine veya web alanına herhangi bir nedenle hyperlinke ekleyemez. Ayrıca, TheSoftware’nin önceden açık, yazılı izni olmadan siteyi “framalamak” ve/veya Uniform Resource Locator (“URL”)’yi herhangi bir ticari veya ticari olmayan medyada referans vermek kesinlikle yasaktır. Bu tür içerik veya faaliyetin kaldırılması veya sona erdirilmesi için Website ile işbirliği yapacağınızı açıkça kabul edersiniz. İlgili olarak ortaya çıkan herhangi bir zarardan sorumlu olacağınızı kabul edersiniz.

DÜZENLEME, SİLME VE DEĞİŞTİRME

Web sitesinde görünen herhangi bir belge, bilgi veya diğer içeriği tek taraflı olarak düzenleme ve/veya silme hakkını saklı tutarız.

İNDİRMELER NEDENİYLE OLUŞAN ZARARLAR İÇİN KULLANIM ŞARTLARI

Ziyaretçiler, web sitesinden bilgi indirmeyi kendi sorumlulukları altında yaparlar. Yazılım, bu tür indirmelerin virüs ve solucan gibi bozucu bilgisayar kodlarından arındırılmış olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

Tazminat

TheSoftware, her bir ebeveyni, yan kuruluşları ve bağlı şirketleri ile her bir üye, memur, yönetici, çalışan, ajan, ortaklar ve/veya diğer ortakları koruduğunuzu ve tazmin edeceğinizi kabul edersiniz. Üçüncü bir tarafın tarafından yapılan tüm talepler, masraflar (makul avukat ücretleri dahil), zararlar, davalar, maliyetler, talepler ve/veya her ne olursa olsun kararlar tamamen, Websitesi, Hizmetler, İçerik ve/veya herhangi bir Yarışmaya girişinizden kaynaklanan veya ortaya çıkanlar sebebiyle oluşan veya bunlardan kaynaklanan, anlaşmanın ihlaliniz ve/veya başka bir kişinin ve/veya bir kuruluşun haklarının ihlaliniz nedeniyle. Bu paragrafın hükümleri TheSoftware, her bir ebeveyni, yan kuruluşları ve/veya bağlı şirketleri, memurları, yöneticileri, üyeleri, çalışanları, ajanları, hissedarları, lisans verenleri, tedarikçileri ve/veya avukatları yararına olup. Her bir bu şahıs ve kuruluş, bu hükümleri kendi adına doğrudan talep etme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ

Web sitesi diğer İnternet sitelerine ve/veya kaynaklara (bunlarla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Sağlayıcılar tarafından sahip olunan ve işletilenler de dahil olmak üzere) bağlantılar sağlayabilir ve/veya size yönlendirebilir. TheSoftware bu tür üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmadığından, bu nedenle burada TheSoftware’nin böyle üçüncü taraf web siteleri ve/veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Ayrıca, TheSoftware, bu üçüncü taraf web sitelerinde veya kaynaklarda bulunan veya satın alınabilen herhangi bir şartlar ve koşulları, gizlilik politikalarını, içeriği, reklamları, hizmetleri, ürünleri ve/veya diğer materyalleri onaylamamakta, ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarardan ve/veya kayıptan sorumlu veya sorumlu tutulamaz.

GİZLİLİK POLİTİKASI/ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

Website’nin kullanımı ve web sitesi ile ilişkilendirilerek gönderdiğiniz tüm yorumlar, geribildirimler, bilgiler, Kayıt Verileri ve/veya materyaller, Gizlilik Politikamız hükümleri uyarınca gizlilik politikamıza tabidir. Web sitesini kullanımınızla ilgili tüm bilgileri ve tarafınızdan sağlanan tüm kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Gizlilik Politikamızın koşullarına uygun olarak kullanma hakkını saklı tutarız. Gizlilik Politikamızı görüntülemek için buraya tıklayın.

TheSoftware müşterisi olsun veya olmasın herhangi bir bireysel tarafından Web sitesinin işleyişini bozmak, tahrip etmek, müdahale etmek, vandalize etmek ve/veya başka şekilde engellemek her durumda suç ve medeni hukuk ihlalidir ve TheSoftware, kanun ve eşitlik bakımından mümkün olan en geniş kapsamda herhangi bir suçlu birey veya kuruluşa karşı tüm hakları takip edecektir.