Feltételek

A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

Ön beleegyezik a Weboldal használatára vonatkozó Megállapodásban meghatározott feltételek és kikötések elfogadásába. A Megállapodás kizárólagos és egyetlen megállapodást képez Ön és a Szoftver között a Weboldal használatára vonatkozóan, és felülbírál minden korábbi vagy jelenlegi megállapodást, képviseletet, garanciát és/vagy megértést a Weboldalra vonatkozóan. Fenntartjuk a jogot a Megállapodás időről időre történő módosítására saját belátásunk szerint, Önnek külön értesítés nélkül. A legfrissebb Megállapodás a Weboldalra kerül feltöltésre, és Önnek meg kell tekintenie a Megállapodást a Weboldal használata előtt. A Weboldal és/vagy szolgáltatásaink további használatával Ön kifejezetten beleegyezik az adott időpontban hatályos valamennyi feltétel és kikötés betartásába. Ezért rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt a frissítések és/vagy változtatások miatt.

KÖVETELMÉNYEK

A webhelyet és a szolgáltatásokat csak olyan személyek használhatják, akik jogilag kötelező érvényű szerződéseket tudnak kötni az alkalmazandó jog szerint. A webhelyet és a szolgáltatásokat nem szándékozott a tizennyolc (18) év alatti személyek használatára. Ha tizennyolc (18) év alatti vagy, nincs engedélyed a webhely és/vagy a szolgáltatások használatára és/vagy hozzáférésére.

SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

Szállítói szolgáltatások

A megfelelő vásárlási rendelési űrlapok kitöltésével termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezhet vagy megpróbálhat szerezni a webhelyről. A webhelyen bemutatott termékek és/vagy szolgáltatások leírásai közvetlenül a harmadik fél szállító gyártói vagy forgalmazói által kerülnek megadásra. A TheSoftware nem állítja vagy garantálja, hogy ezeknek a tételeknek a leírásai pontosak vagy teljesek. Ön érti és elfogadja, hogy a TheSoftware semmilyen módon nem felelős vagy felelősségre vonható azért, hogy nem tud termékeket és/vagy szolgáltatásokat szerezni a webhelyről, vagy bármilyen vitáért a termék eladója, forgalmazója és végfelhasználói vásárlóival. Ön érti és elfogadja, hogy a TheSoftware nem vonható felelősségre sem Ön, sem pedig harmadik személy részére azokkal a követelésekkel kapcsolatban, amelyek a webhelyen kínált termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatosak.

VERSENYEK

Időről időre a TheSoftware különböző nyereményeket és díjakat kínál versenyeken keresztül. Az alkalmazandó verseny regisztrációs űrlapon valós és pontos információk megadásával és a versennyel kapcsolatos Hivatalos Verseny Szabályzat elfogadásával lehetőséged van részt venni a nyereményekért folytatott promóciókon keresztül. A weboldalon meghirdetett versenyeken való részvételhez először teljes mértékben ki kell töltened a megfelelő jelentkezési űrlapot. Elfogadod, hogy valós, pontos, aktuális és teljes Verseny Regisztrációs Adatokat biztosítasz. A TheSoftware jogosult elutasítani bármilyen versenyregisztrációs adatot, amennyiben a TheSoftware egyedüli és kizárólagos döntése alapján megállapítja, hogy: (i) megszeged a Szerződés bármely részét; és/vagy (ii) a biztosított versenyregisztrációs adatok hiányosak, hamisak, duplikáltak vagy egyébként elfogadhatatlanok. A TheSoftware bármikor, egyedüli belátása szerint módosíthatja a Regisztrációs Adatok kritériumait.

LICENC SZERZŐDÉS

Mint a weboldal felhasználója, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és korlátozott engedélyt kap a weboldalhoz való hozzáférésre és használatára, valamint a Tartalomra és a kapcsolódó anyagokra vonatkozóan a Szerződésnek megfelelően. A Szoftver bármikor bármilyen okból jogosult ezt a licencet megszüntetni. A weboldalt és a Tartalmat egy számítógépen használhatja saját személyes, nem kereskedelmi célra. A weboldal, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások semmilyen formában nem reprodukálhatóak és nem illeszthetők be semmilyen információkereső rendszerbe, elektronikus vagy mechanikus módon. Nem használhatja, másolhatja, utánozhatja, klónozhatja, bérelheti, bérbeadhatja, eladhatja, módosíthatja, dekompilálhatja, szétszedheti, visszafejtheti vagy átadhatja a weboldalt, a Tartalmat, a Versenyeket és/vagy a Szolgáltatásokat vagy annak bármely részét. A Sofwtware fenntart minden olyan jogot, amelyet a Szerződés nem határoz meg kifejezetten. Nem használhat semmilyen eszközt, szoftvert vagy rutint a weboldal megfelelő működésének megzavarására vagy megkísérlésére. Nem hozhat olyan intézkedéseket, amelyek aránytalanul nagy terhet rónak a TheSoftware infrastruktúrájára. A weboldal, a Tartalom, a Versenyek és/vagy a Szolgáltatások használatára való jog nem átruházható.

SZELLEMI TULAJDON

A weboldal, a tartalom, a grafika, a design, a szerkesztés, a mágneses fordítás, a digitális átalakítás, a szoftverek, a szolgáltatások és más olyan tényezők, amelyek a weboldalhoz, a tartalomhoz, a versenyekhez és a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, szerzői jogok, védjegyek és más szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak (beleértve, de nem kizárólagosan az iparjogvédelmet). Tilos a weboldal, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások bármely részének másolása, továbbítása, közzététele vagy értékesítése. A weboldal, a tartalom, a versenyek és/vagy szolgáltatások anyagainak rendszeres visszakeresése automatizált eszközökkel vagy bármilyen más kaparásra vagy adatlekéréssel, közvetlenül vagy közvetve gyűjtemény, Ön nem szerez tulajdonjogot semmilyen tartalomhoz, dokumentumhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz vagy más anyaghoz, amit a weboldalon, a tartalomban, a versenyekben és/vagy szolgáltatásokon keresztül néz vagy használ. A TheSoftware által a weboldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül közzétett információk vagy anyagok nem jelentenek lemondást semmilyen jogról az adott információ és/vagy anyag vonatkozásában. A TheSoftware név és logó, valamint az ehhez kapcsolódó grafikák, ikonok és szolgáltatásnevek a TheSoftware védjegyei. Az összes többi védjegy, amely megjelenik a weboldalon vagy a szolgáltatásokon keresztül, a saját tulajdonosának tulajdonát képezi. Az adott védjegy bármilyen használata az adott tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

A WEBHEZ VALÓ HYPERLINKELÉS, EGYÜTTMŰKÖDŐ MÁRKAJELZÉS, A WEBHEZ VALÓ “FRAMING” ÉS/VAGY AZ OLDALRA VALÓ HIVATKOZÁS TILOS

Hacsak TheSoftware kifejezett engedélyével másképp nem rendelkeznek, senki sem csatolhat a webhez, vagy annak részeihez (beleértve, de nem kizárólagosan, logókat, védjegyeket, márkaneveket vagy szerzői jogi anyagokat), saját weboldalához vagy internetes helyszínéhez semmilyen okból. Továbbá a web ”framing”-je és/vagy az Egyenletes erőforrás azonosító (URL) hivatkozása a webre, minden kereskedelmi vagy nem kereskedelmi médiában, TheSoftware előzetes, kifejezett írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos. Kifejezetten beleegyezik, hogy együttműködik a webhellyel annak érdekében, hogy eltávolítsa vagy megszüntesse a ilyen tartalmakat vagy tevékenységeket. A jelen nyilatkozat alapján elismeri, hogy felelősséggel tartozik az ilyen hozzájuk kapcsolódó minden kártérítésért.

SZERKESZTÉS, TÖRLÉS ÉS MÓDOSÍTÁS

Jogunkban áll kizárólagosan eldönteni, hogy szerkesztünk-e és/vagy törölünk-e bármilyen dokumentumot, információt vagy más tartalmat a weboldalon megjelenők közül.

KOCKÁZATBÓL FAKADÓ KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOZÁS A LETÖLTÉSEK KÖVETKEZTÉBEN

Látogatók a Weboldalról információkat saját felelősségükre letöltenek. A Szoftver nem garantálja, hogy ezek a letöltések mentesek a számítógépet károsító kódoktól, beleértve, de nem kizárólagosan vírusokat és férgeket.

MEGTÉRÍTÉS

Elfogadod, hogy a TheSoftware, valamint az anyavállalatai, leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai, valamint tagjai, tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei, társaik vagy más partnereik mindenfajta követeléstől, kiadástól (beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat), károkozástól, peres eljárástól, költségektől és/vagy ítéletektől mentesítve tartanak, amelyeket bármely harmadik fél az alábbiak miatt nyújt be vagy eredményez: (a) a webhely, a szolgáltatások, a tartalmak és/vagy a bármely versenybe való belépésed használatával kapcsolatosan; (b) a szerződés megszegése részedről; és/vagy (c) más személy és/vagy vállalat jogainak megsértése. Jelen bekezdés rendelkezései a TheSoftware, az anyavállalatai és/vagy leányvállalatai, valamint valamennyi tisztségviselőjük, igazgatójuk, tagjuk, alkalmazottjuk, ügynökük, részvényeseik, licencadóik, beszállítóik és/vagy ügyvédeik javára szólnak. Ezen egyéneknek és szervezeteknek joga van közvetlenül érvényesíteni ezeket a rendelkezéseket saját nevükben Önnel szemben.

HARMADIK FÉL WEBHELYEK

A webhely linkeket biztosíthat és/vagy hivatkozhat más internetes webhelyekre és/vagy forrásokra, ideértve a Harmadik Fél Szolgáltatók által birtokolt és üzemeltetett webhelyeket is. Mivel a TheSoftwarenak nincs ellenőrzése az ilyen harmadik fél webhelyek és/vagy források felett, ezért elismeri és beleegyezik, hogy a TheSoftware nem felelős ezeknek a harmadik fél webhelyeknek és/vagy forrásoknak a hozzáférhetőségéért. Ezenkívül a TheSoftware nem támogatja és nem felelős vagy felelős semmilyen feltétel, adatvédelmi irányelv, tartalom, reklám, szolgáltatás, termék és/vagy más anyagokért, amelyeket ezekről a harmadik fél webhelyekről vagy forrásokról érhet el, vagy amelyekből származó károk és/vagy veszteségek keletkeznek.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT/LÁTOGATÓI INFORMÁCIÓ

A webhely használata, és minden hozzászólás, visszajelzés, információ, regisztrációs adat és/vagy anyag, amit a webhelyen keresztül vagy a webhellyel kapcsolatban nyújtasz be, az adatvédelmi szabályzatunk szerint védve van. Fenntartjuk a jogot, hogy minden a webhely használatára vonatkozó információt, valamint az általad szolgáltatott minden egyéb azonosításra alkalmas információt az adatvédelmi szabályzatunk feltételei szerint felhasználjuk. Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez, kattints ide.

Bármilyen kísérlet egyéni személy, legyen az TheSoftware ügyfél vagy sem, hogy kárt okozzon, elpusztítson, manipuláljon, megrongáljon és/vagy másképpen akadályozza a weboldal működését, a büntető- és polgári jog megsértése, és a TheSoftware minden jogorvoslatot követel ezzel kapcsolatban minden sértő egyénnel vagy szervezettel szemben a törvény által megengedett legteljesebb mértékben az igazságszolgáltatásban és az igazságosságban.