Pogoji

OBSEG IN SPREMEMBA SPORAZUMA

Strinjate se s pogoji in določili, opisanimi v Sporazumu glede vaše uporabe spletnega mesta. Sporazum predstavlja celoten in edini sporazum med vami in programsko opremo v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta in nadomešča vse prejšnje ali sodobne sporazume, izjave, garancije in/ali razumevanja v zvezi s spletnim mestom. Sporazum lahko po lastni presoji s časom spremenimo brez posebnega obvestila vam. Najnovejši sporazum bo objavljen na spletnem mestu, zato ga pred uporabo spletnega mesta preglejte. Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta in/ali storitev se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje in določila v sporazumu, ki veljajo v tistem času. Zato redno preverjajte to stran za posodobitve in/ali spremembe.

ZAHTEVKI

Spletna stran in storitve so na voljo samo posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo in/ali dostop do spletne strani in/ali storitev.

OPIS STORITEV

Storitve ponudnika

Z izpolnitvijo ustreznih obrazcev naročil lahko pridobite ali poskusite pridobiti določene izdelke in/ali storitve s spletne strani. Izdelki in/ali storitve, prikazane na spletni strani, lahko vsebujejo opise, ki jih neposredno zagotavljajo proizvajalci ali distributerji tretjih oseb. TheSoftware ne zagotavlja ali jamči, da so opisi izdelkov popolni ali točni. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ni odgovoren ali odgovoren na kakršen koli način za vašo nesposobnost pridobivanja izdelkov in/ali storitev s spletne strani ali za kakršen koli spor s prodajalcem, distributerjem in končnimi uporabniki izdelkov. Razumete in se strinjate, da TheSoftware ne bo odgovoren do vas ali katerekoli tretje osebe za kakršen koli zahtevek v zvezi z izdelki in/ali storitvami, ponujenimi na spletni strani.

TEKMOVANJA

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek Tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi s prijavnico za ustrezno Tekmovanje in s privolitvijo v uradna pravila, ki se uporabljajo za vsako Tekmovanje, lahko sodelujete v žrebu za promocijske nagrade, ki se ponujajo prek vsakega Tekmovanja. Za sodelovanje v Tekmovanjih na spletnem mestu morate najprej v celoti izpolniti ustrezno prijavnico. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, trenutne in celovite podatke o registraciji za Tekmovanje. TheSoftware si pridržuje pravico zavrniti katerikoli podatke o registraciji za Tekmovanje, če se ugotovi, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki o registraciji za Tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, ponarejeni, podvojeni ali drugače nesprejemljivi. TheSoftware si lahko kadarkoli po lastni presoji spremeni kriterije za registracijo.

DODELITEV LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je dodeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko kadarkoli iz kakršnega koli razloga prekliče to licenco. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, posnemati, klonirati, najemati, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, razčlenjevati, preoblikovati spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela teh. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motila ali poskušala motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenega ukrepa, ki bi na TheSoftware infrastukturo nalagal nedopustno ali neprimerno veliko obremenitev. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

LASTNINSKE PRAVICE

Vsebina, organizacija, grafika, oblikovanje, kompilacija, magnetna prevod, digitalna pretvorba, programska oprema, storitve in druge zadeve, povezane z spletno stranjo, vsebino, tekmovanji in storitvami, so zaščitene s pravnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami (vključno, vendar ne omejeno na intelektualno lastnino). Prepovedano je kopiranje, ponovna razdelitev, objavljanje ali prodaja katerega koli dela spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev. Sistematično pridobivanje vsebine s spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev s pomočjo avtomatiziranih sredstev ali kakršnega koli drugega načina brskanja ali izvlečenja podatkov z namenom ustvarjanja ali sestavljanja, neposredno ali posredno, zbirke, kompilacije, podatkovne zbirke ali imenika brez pisnega dovoljenja podjetja TheSoftware je prepovedano. Ne pridobivate lastniških pravic do katere koli vsebine, dokumenta, programske opreme, storitev ali drugih materialov, ki si jih ogledujete na spletni strani, vsebini, tekmovanjih in/ali storitvah. Objava informacij ali materiala na spletni strani ali prek storitev podjetja TheSoftware ne pomeni odstopa od kakršne koli pravice do takih informacij in/ali materialov. Ime in logotip podjetja TheSoftware ter vsi povezani grafični elementi, ikone in imena storitev so blagovne znamke podjetja TheSoftware. Vse druge blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletni strani ali prek storitev, so last njihovih lastnikov. Uporaba katere koli blagovne znamke brez izrecnega pisnega soglasja pristojnega lastnika je strogo prepovedana.

HIPERPOVEZAVANJE NA SPLETNO STRAN, SOVLAGANJE, »OBROBLJANJE« IN/ALI SKLIC NAVEDENE SPLETNE STRANI JE ZABRANJENO

Razen izrecnega pooblastila družbe TheSoftware ni dovoljeno spletne strani, vključno s posameznimi deli (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, znamčenje ali avtorsko gradivo), hiperpovezati na njihovo spletno mesto ali spletno mesto opremiti z njegovimi deli iz kateregakoli razloga. Nadalje je strogo prepovedano »obrobljanje« spletne strani in/ali sklic na enotni lokator virov (URL) spletne strani v komercialnih ali nekomercialnih medijih brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja družbe TheSoftware. Izrecno se strinjate, da boste s spletom sodelovali pri odstranjevanju ali prenehanju take vsebine ali dejavnosti. Zavedate se, da ste odgovorni za kakršno koli škodo, ki je povezana s tem.

UREJANJE, IZBRIS IN SPREMEMBA

V naši izključni presoji si pridržujemo pravico, da uredimo in/ali izbrišemo vsak dokument, informacijo ali drugo vsebino, ki se prikaže na spletni strani.

ODPOVED ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO POVZROČENO ZA PRENOSI

Obiskovalci prenašajo informacije s spletnega mesta na lastno odgovornost. Programska oprema ne daje nobenih zagotovil, da so takšni prenosi brez poškodovanih računalniških kod, vključno z virusi in črvi.

INDEMNIFIKACIJA

Se strinjate, da boste izvzeli in varovali TheSoftware, vsak njegov starš, podružnice in povezane družbe ter člane, uradnike, direktorje, zaposlene, agentke, so-ustanovitelje in/ali druge partnerje, pred katerimi koli zahtevki, stroški (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), škodo, tožbami, stroški, zahtevami in/ali sodbami, ki so jih polnoletne osebe zaradi vaše uporabe spletne strani, storitev, vsebine in/ali udeležbe v katerem koli tekmovanju; (b) vaše kršitve sporazuma; in/ali (c) vaše kršitve pravic druge fizične osebe in/ali pravne osebe. Določbe tega odstavka so v korist podjetja TheSoftware, vsakega njegovega starša, podružnic in/ali povezane družbe ter vsakega njegovega uradnika, direktorja, člana, zaposlenega, agenta, delničarja, licencarja, dobavitelja in/ali odvetnika. Vsaka od teh oseb in entitet ima pravico, da te določbe neposredno uveljavlja in izvaja v lastnem imenu.

Spletna mesta tretjih oseb

Spletno mesto lahko zagotavlja povezave do drugih spletnih mest in/ali vas napoti na druge spletne vire vključno z lastniki in upravljavci tretjih oseb. Ker program TheSoftware nima nadzora nad takšnimi spletnimi mesti in/ali viri tretjih oseb, se strinjate, da program TheSoftware ni odgovoren za razpoložljivost takšnih spletnih mest in/ali virov tretjih oseb. Poleg tega program TheSoftware nobenih pogojev in določil, politik zasebnosti, vsebin, oglaševanja, storitev, izdelkov in/ali drugih materialov na takšnih spletnih mestih ali virih tretjih oseb ne odobrava, niti ni odgovoren ali odgovoren za morebitno škodo in/ali izgube, ki izhajata iz tega.

POLITIKA ZASEBNOSTI / INFORMACIJE O OBISKOVALCIH

Uporaba spletne strani in vseh komentarjev, povratnih informacij, informacij o registraciji ter/ali gradiv, ki jih oddate prek spletne strani ali v povezavi z njo, podleže naši politiki zasebnosti. Pridržujemo si pravico do uporabe vseh informacij glede vaše uporabe spletne strani in katerih koli drugih osebno prepoznavnih informacij, ki ste jih posredovali, v skladu s pogoji naše politike zasebnosti. Za ogled naše politike zasebnosti kliknite tukaj.

Vsak poskus katerekoli osebe, ne glede na to, ali je TheSoftware kupec ali ne, da bi poškodoval, uničil, posegel, vandaliziral in/ali kako drugače oviral delovanje spletne strani, predstavlja kršitev kazenskega in civilnega prava, TheSoftware pa bo dosledno sprejel vse ukrepe v zvezi s tem proti vsaki kršiteljski osebi ali subjektu v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon in pravičnost.