Termini

SKOPE U MODIFIKAZZJONI TAL-KUNDIZZJONI

Taccetta lill-termini u t-tluq stipulat fir-Radju mal-użu tal-Websajt. Ir-Radju jqiegħed l-contratt sħiħ u biss bejn int u t-Tiknowlokja fir-rigward tal-użu tal-Websajt u jikteb fuq kollox l-akkwamenti preċedenti jew kontemporanjji, ir-rappreżentazzjonijiet, garanziji u/jew ħfief tal-ħsieb fir-rigward tal-Websajt. Nistgħu naslu temendu r-Radju minn żmien għall-ieħor bl-intenżjoni tagħna biss, mingħajr avżżar speċifiku lejek. Ir-Radju aħħar se jkun miktub fuq il-Websajt, u għandek ikollok tirrivedi l-Radju qabel ma tuża l-Websajt. Bill-użu kontinwu tiegħek tal-Websajt u/jew Servizzi, int hawnhekk taċċetta li tinkompli tikkonformaw mal-akkwamenti l-akbar u l-kundizzjonijiet hemmieni mistennija fl-Akkord, effettiva fidejn dik l-ħin. Għalhekk, għandek tkun tħares regolarment fuq din il-paġna għal aġġornamenti u/jew bidliet.

RIEĠUDI

Is-sit elettroniku u s-servizzi huma disponibbli biss għal individwi li jistgħu ikunu jistgħu jimtela’ ftehim legali skont il-liġi applikabbli. Is-sit elettroniku u s-servizzi ma humiex meanti għal użu minn persuni taħt l-età ta’ tmien u għoxrin (18) sena. Jekk inti taħt l-età ta’ tmien u għoxrin (18) sena, m’għandekx permess li tuża u/jew taċċessa s-sit elettroniku u/jew is-servizzi.

DESCRIZZJONI TA’ L-ISERVIZZI

Servizzi tal-Vendor

Billi tindejjaq il-formoli tal-ordni ta’ xiri marbuta, tista’ tixtri jew tħoġob ibda x’tip ta’ prodotti u/u servizzi mill-websajt. Il-prodotti u/u servizzi li jiġu mmarkati fuq il-websajt jistgħu jkollhom deskrijazzjoni li jintwera direttament mill-manifatturi jew distributori terzi. Il-Software ma jirrapreżenta jew ma jagħmel ebda garanzija li d-descrizjonijiet tal-prodotti bil-miktub huma korretti jew kompluti. Tifhem u tħares li l-Software mhux responsabbli jew leħen fl-ebda mod għal l-inabbiltà tiegħek li tixtri prodotti u/u servizzi mill-websajt jew għal xi disputa ma’ bejjiegħ tal-prodott, distributor u/konsumatur ta’ l-aħħar utent. Tifhem u tħares li l-Software ma jkunx responsabbli lejek jew lejn għadd ta’ parti terza għal xi ddaħla marbuta ma’ xi prodott u/u servizz offrut fuq il-websajt.

KONKORSI

Mis-sit għall-ieħor, TheSoftware joffri premiji promozzjonali u premji oħra permezz tal-Konkorsi. Billi tagħti informazzjoni vera u korretta fi konnessjoni mal-formola ta’ iskrizzjoni tal-Konkurża applikabbli, u tħalli lil Regoli Uffiċjali tal-Konkurż li japplikaw għakull Konkurża, tista’ tidħol biex tgħin għall-opportunità li tirbaħ il-premji promozzjonali li jiġu offruti permezz ta’ kull Konkurża. Biex tidħol fil-Konkorsi immarkati fil-Website, għandek li kompli b’żieda il-formola tal-jskrizzjoni applikabbli. Inti taccetta li tagħti informazzjoni tal-Konkors vera, korretta, attwali u kompluta. TheSoftware għandu d-dritt li jerġa’ jerġgħu għalhekk l-Informazzjoni tal-Jskrizzjoni tal-Konkors fejn jiġi determjnat, bl-diskret tiegħu biss u esklussiv tiegħu TheSoftware: (i) inti qed taqtaʼ xi partijiet mill-Ġbir; u jew (ii) l-Informazzjoni tal-Konkors li għamilt hija inkumpluta, frodulent, duplikat jew inkorretta. TheSoftware tista’ tibdel il-kriterji tal-Informazzjoni tal-Jskrizzjoni fi żmien, bl-ebda diskrezzjoni tiegħu waħda.

AGĦARMA TAL-LIĊENZA

Bħala utent tal-websajt, inti jattivi liċenzja non-esklużiva, mhux trasferibbli, revokabbli u limitata biex taċċessa u tuża l-websajt, il-Kontenut u l-material assiġnati skond il-Kuntratt. Is-Software jista’ jissottometti din il-liċenzja f’kwalunkwe ħin għal kwalunkwe raġuni. Tista’ tuża l-websajt u l-Kontenut fuq kompjuter wieħed għall-użu personali tiegħek, mhux kommersjali. Ebda parti mill-websajt, il-Kontenut, il-Kontesti u/jew is-Servizzi ma tistax titkabbar f’xi forma jew tinkorpora f’xi sistema ta ‘rreċeviment ta ‘informazzjoni, elettronika jew mekkanika. M’għandekx tuża, tkopja, tunzipa, kluna, aqta’, karba, ibiegħ, mmodifika, tlaħħaq, jiżassembjann, jikkorampondi, jew jirrikonoxxi l-websajt, il-Kontenut, il-Kontesti u/jew is-Servizzi jew xi parti minnhom. Is-Software tressaq kwalunkwe dritt li mhux esplicitament mnaqqsa fl-Agreement. M’għandekx tuża l-ebda apparat, softwer jew rwutina biex jintrabtu jew jagħtix ħidma ħażina għall-operat normali tal-websajt. M’għandekx tieħu kwalunkwe azzjoni li tpoġġi: l-wiċċ tagħmel f’qirqiet jew Żbil ta’ proporzzjoni kbira fuq l-infrastruttura ta ‘TheSoftware. Id-dritt tiegħek biex tuża l-websajt, il-Kontenut, il-Kontesti u/jew is-Servizzi mhix tranżabbli.

DIRITTI PROPRIETARI

IL contenuto, l’organizzazione, la grafica, il design, la compilazione, la traduzione magnetica, la conversione digitale, il software, i servizi e altre questioni relative al Sito Web, ai contenuti, alle competizioni e ai servizi sono protetti da diritti d’autore, marchi registrati e altri diritti di proprietà intellettuale. La copia, la ridistribuzione, la pubblicazione o la vendita da parte tua di qualsiasi parte del Sito Web, dei contenuti, delle competizioni e/o dei servizi è strettamente vietata. Il recupero sistematico di materiale dal Sito Web, dai contenuti, dalle competizioni e/o dai servizi tramite mezzi automatizzati o qualsiasi altra forma di estrazione o raccolta dati al fine di creare o compilare, direttamente o indirettamente, una raccolta, una compilazione, un database o una directory senza il permesso scritto di TheSoftware è vietato. Non acquisisci i diritti di proprietà su nessun contenuto, documento, software, servizio o materiale visualizzato o attraverso il sito web, i contenuti, le competizioni e/ o i servizi. La pubblicazione di informazioni o materiale sul Sito Web, o tramite i servizi, da parte di TheSoftware non costituisce una rinuncia a qualsiasi diritto su tali informazioni e/o materiali. Il nome e il logo TheSoftware, e tutte le grafiche, icone e i nomi dei servizi associati, sono marchi di TheSoftware. Tutti gli altri marchi registrati che appaiono sul Sito Web o tramite i servizi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’uso di qualsiasi marchio senza il consenso scritto del proprietario applicabile è strettamente vietato.

MAQRUX GRAJJAT GĦAS-SIT, KO-BRANDING, “FRAMING” U/REFERENCING TAĊ-ĊENTRU TAL-WEBSITE PROIBIT

L-ebda persuna ma tistax tqabbad lis-Sit, jew porzjonijiet minnu (inklużi, iżda ma jkunx limitat għal logoti, trade marks, branding jew materjal kopirajt), mal-patrija jew post-fejn jkun hemm l-URL tal-Website, għal xi skop mingħajr l-permess preċedent, eżpress, tal-kitba ta’ TheSoftware. Aktar minn hekk, huwa strettament proibit li “sieving” il-Website jew referenza CURRENT_URL f’xi media kommersjali jew mhux kummerċjali mingħajr l-permess preċedent, eżpress u tal-kitba tal-Website. Inti b’ħażen tassisti biex taħt immuti jew toqgħod, skont il-każ, kull kontenut jew attività bħal din. Hemmhekk issa tafdak li toħloq responsabbilta għal kwalunkwe danni li jkunu assossjati mal-ġid.

TINBIDLU, TĦASSIR U MODIFIKAZZJONI

Nirrizenjaw ldritt tagħna fil-kaxxa waħda biex ninbidlu u/ jew nħassru xi dokumenti, informazzjoni jew kontent ieħor li jidhru fil-Website.

DISKJAJMU GĦAL DANNI MIBŻUŻIN MILL-ISTRUZZJONI TAL-IGJU

I żżuraturi jagħmlu tniżżel informazzjoni mill-websajt bl-isem tagħhom. It-Software m’għandux garanzija li dawn it-tniżżil huma ħielsa minn kodijiet korrompent ta ‘kompjuter inklużi, iżda mhux lim-ħsieb, virusi u worm.

INDENNIFIKAZZJONI

Inti taccetta li informa u tħoġob TheSoftware, kull waħda mir-riġlej, sussidjarji u miżuri kollha, u kull waħed mill-membri rispettivi tagħhom, impjegati, aħbariet, mudelli jew/o partners oħra bla naqra, mill-istess attakk, minnex li u/ jew li għad tinstema għad-dehra ta’ terza parti: (a) l-użu tiegħek tal-Website, Servizzi, Kontenut u / jew każjinettek f’kontesta każjoni; (b) ħlas tal-Akkord; u / jew (c) l-violazzjoni tiegħek ta ‘xi tniżżil ta’ individwu u / jew entità ieħor. Id-delegazzjonijiet ta ‘din il-frażi hija gà favur ta 'TheSoftware, kull waħda mill-membri tagħhom, sussidjarji u/jew affiljati, u kull waħda mill-uffiċjali rispettivi, mudelli, impjegati, azzjonisti, akkjonisti, dikjaranti, fornituri u/jew avukati. Kull wieħed minn dawn l-individwi u entitajiet għandhom id-dritt li jaddumu u jattwa l-provdjenzi danarjukontra te mingħandek stess.

WEBSITES DI TERZI

Il Sito Web può fornire collegamenti e/o indirizzarti ad altri siti Internet e/o risorse, incluso, ma non limitato a quelli di proprietà e gestiti da Fornitori Terzi. Poiché TheSoftware non ha alcun controllo su tali siti Web e/o risorse di terze parti, tu riconosci e accetti che TheSoftware non è responsabile per la disponibilità di tali siti Web e/o risorse di terze parti. Inoltre, TheSoftware non sponsorizza e non è responsabile o responsabile per nessun termine e condizione, politica sulla privacy, contenuti, pubblicità, servizi, prodotti e/o altri materiali presenti o disponibili su tali siti Web o risorse di terze parti, né per eventuali danni e/o perdite derivanti da essi.

POLITIKA TAL-PRIVATEZZA/INFORMAZZJONI TAL-VIŻITATUR

L-Użu tal-Website, u kull kumment, reżidenza, informazzjoni ta’ viżita u/jew materjali li tispiċċa permezz jew fl-assoċjazzjoni mal-Website, huwa suġġett għal Politika Tal-Privatezza tagħna. Nirriżervaw id-dritt li nużaw kull informazzjoni dwar l-użu tal-Website, u kwalunkwe informazzjoni personalment identifikabbli oħra li tiddefinixxi lill-klienti, skond il-termini tal-Politika Tal-Privatezza tagħna. Biex titfokkjar il-qafas tal-Politika Tal-Privatezza tagħna, jekk jogħġbok, Ikklikkja Hawn.

Kull tentattiva minn individwu, xieraq jekk hu klijent ta’ TheSoftware, biex jikkondivi, jagħżel, jfitex, vandallizza jew biex iħabbel ma l-operazzjoni tal-Website, hi infrazzjoni tal-liġijiet kriminali u ċivili u TheSoftware se tkompli jsegwi ħarsien għal kull rimedju possibbli f’din ir-rigward kontra ħadd u entità li jfittxu ddemnu, bl-aqwa estens permess mill-liġi u l-iżvilupp.