Vilkår

OMFANG OG ENDRING AV AVTALEN

Du samtykker til vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen angående din bruk av nettsiden. Avtalen utgjør den fullstendige og eneste avtalen mellom deg og Programvaren angående din bruk av nettsiden, og den erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, erklæringer, garantier og/eller forståelser angående nettsiden. Vi kan til enhver tid endre Avtalen etter eget skjønn, uten spesifikk varsel til deg. Den siste versjonen av Avtalen vil bli lagt ut på nettsiden, og du bør gå gjennom Avtalen før du bruker nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettsiden og/eller tjenestene, samtykker du herved til å overholde alle vilkårene og betingelsene som er beskrevet i Avtalen som gjelder på det tidspunktet. Derfor bør du regelmessig sjekke denne siden for oppdateringer og/eller endringer.

KRAV

Nettstedet og tjenestene er kun tilgjengelige for enkeltpersoner som kan inngå rettslig bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Nettstedet og tjenestene er ikke ment for bruk av enkeltpersoner under atten (18) år. Hvis du er under atten (18) år, har du ikke tillatelse til å bruke og/eller få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene.

BESKRIVELSE AV TJENESTENE

Leverandørtjenester

Ved å fullføre aktuelle bestillingsskjemaer kan du skaffe deg, eller forsøke å skaffe deg, visse produkter og/eller tjenester fra nettsiden. Produktene og/eller tjenestene som er presentert på nettsiden kan inneholde beskrivelser som er gitt direkte av tredjepartsleverandører, produsenter eller distributører av slike varer. Programvaren gir ingen garantier for at beskrivelsene av slike varer er nøyaktige eller komplette. Du forstår og godtar at programvaren ikke er ansvarlig på noen måte for din manglende evne til å skaffe produkter og/eller tjenester fra nettsiden, eller for noen tvist med selger, distributør eller sluttbrukere av produktet. Du forstår og godtar at programvaren ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle krav i forbindelse med noen av produktene og/eller tjenestene som tilbys på nettsiden.

KONKURRANSER

Fra tid til annen tilbyr TheSoftware promoteringpriser og andre premier via konkurranser. Ved å gi sant og nøyaktig informasjon i forbindelse med den aktuelle konkurransens påmeldingsskjema, og ved å samtykke til de offisielle konkurransereglene som gjelder for hver konkurranse, kan du delta for å få sjansen til å vinne promoteringpremiene som tilbys gjennom hver konkurranse. For å delta i konkurransene på nettsiden må du først fullføre det aktuelle påmeldingsskjemaet fullstendig. Du samtykker i å oppgi sant, nøyaktig, oppdatert og fullstendig Konkurranse-påmeldingsdata. TheSoftware har rett til å avvise hvilken som helst Konkurransepåmeldingsdata der det blir fastslått, etter TheSoftwares eneste og eksklusive skjønn, at: (i) du bryter med en hvilken som helst del av avtalen; og/eller (ii) den Konkurransepåmeldingsdataen du har oppgitt er ufullstendig, svindlerisk, en duplikat eller på annen måte uakseptabel. TheSoftware kan når som helst endre kriteriene for påmeldingsdata, etter eget skjønn.

LISENSOVERENSSTEMMELSE

Som bruker av nettsiden blir du gitt en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallelig og begrenset lisens til å få tilgang til og bruke nettsiden, innholdet og tilhørende materiale i henhold til avtalen. Programvaren kan når som helst avslutte denne lisensen av hvilken som helst grunn. Du kan bruke nettsiden og innholdet på en datamaskin for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Ingen del av nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene kan reproduseres i noen form eller innlemmes i noen informasjonsinnhentingssystem, elektronisk eller mekanisk. Du kan ikke bruke, kopiere, etterligne, klone, leie ut, lease, selge, modifisere, dekompilere, demontere, reversere, konstruere eller overføre nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene eller deler av disse. Programvaren reserverer enhver rett som ikke er tydelig gitt i avtalen. Du kan ikke bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre den korrekte driften av nettsiden. Du kan ikke utføre handlinger som legger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på programvarens infrastruktur. Din rett til å bruke nettsiden, innholdet, konkurransene og/eller tjenestene er ikke overførbar.

EIERRETTIGHETER

Innholdet, organiseringen, grafikk, design, sammenstilling, magnetisk oversettelse, digital konvertering, programvare, tjenester og andre forhold knyttet til nettsiden, innholdet, konkurranser og tjenester er beskyttet av gjeldende opphavsrett, varemerker og andre eierrettigheter (inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter). Kopiering, redistribusjon, publisering eller salg av noe del av nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester er strengt forbudt. Systematisk henting av materiale fra nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester ved bruk av automatiske midler eller annen form for scraping eller datauttrekk for å opprette eller sammenstille, direkte eller indirekte, en samling, sammenstilling, database eller katalog uten skriftlig tillatelse fra TheSoftware er forbudt. Du får ikke eierskapsrettigheter til noe innhold, dokument, programvare, tjenester eller andre materialer som vises på eller gjennom nettsiden, innholdet, konkurranser og/eller tjenester. Publisering av informasjon eller materiale på nettsiden, eller gjennom tjenestene, fra TheSoftware utgjør ikke et fravær av noen rettighet til slik informasjon og/eller materiale. Navnet og logoen til TheSoftware, og alle tilknyttede grafikker, ikoner og tjenestenavn, er varemerker for TheSoftware. Alle andre varemerker som vises på nettsiden eller gjennom tjenestene, er eiendommen til deres respektive eiere. Bruk av et varemerke uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra den aktuelle eieren er strengt forbudt.

HYPERLENKING TIL NETTSTEDET, SAMBRUK, “FRAMING” OG/ELLER REFERANSER TIL NETTSTEDET ER FORBUDT

Med mindre det er uttrykkelig godkjent av TheSoftware, kan ingen linke til nettstedet, eller deler av det (inkludert, men ikke begrenset til, logotyper, varemerker, merkevarebygging eller opphavsrettslig materiale), på deres eget nettsted eller nettplattform av noen grunn. Videre er det strengt forbudt å “frame” nettstedet og/eller referere til nettstedets Uniform Resource Locator (URL) i noen kommersiell eller ikke-kommersiell medie uten TheSoftwares forhåndsgodkjente, uttrykkelige og skriftlige tillatelse. Du samtykker spesifikt i å samarbeide med nettstedet for å fjerne eller avslutte, etter behov, slikt innhold eller aktivitet. Du erkjenner herved at du vil være erstatningsansvarlig for all skade som er forbundet med dette.

REDIGERING, SLETTING OG ENDRING

Vi forbeholder oss retten til å redigere og/eller slette alle dokumenter, informasjon eller annet innhold som vises på nettsiden.

DISCLAIMER FOR SKADE FORÅRSAKET AV NEDLASTINGER

Besøkende laster ned informasjon fra Nettsiden på eget ansvar. TheSoftware gir ingen garanti for at slike nedlastinger er frie for ødeleggende datavirus, inkludert, men ikke begrenset til, virus og ormer.

KOMPENSASJON

Du samtykker i å kompensere og holde TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive medlemmer, offiserer, direktører, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og/eller andre partnere, skadesløse for ethvert krav, utlegg (inkludert rimelige advokathonorar), skader, søksmål, kostnader, krav og/eller dommer som helst, fremmet av en tredjepart på grunn av eller som oppstår som følge av: (a) din bruk av nettsiden, tjenestene, innholdet og/eller deltakelse i noen konkurranse; (b) ditt brudd på avtalen; og/eller (c) din krenkelse av rettighetene til en annen person og/eller enhet. Bestemmelsene i denne paragrafen er til fordel for TheSoftware, hver av deres foreldre, datterselskaper og/eller tilknyttede selskaper, samt hver av deres respektive offiserer, direktører, medlemmer, ansatte, agenter, aksjonærer, lisensgivere, leverandører og/eller advokater. Hver av disse enkeltpersonene og enhetene har rett til å gjøre gjeldende og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet kan inneholde lenker til og/eller henvise deg til andre internettsteder og/eller ressurser, inkludert, men ikke begrenset til, de som eies og drives av tredjepartsleverandører. Siden TheSoftware ikke har kontroll over slike tredjepartsnettsteder og/eller -ressurser, erkjenner og samtykker du herved i at TheSoftware ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tredjepartsnettsteder og/eller -ressurser. Videre støtter TheSoftware ikke, og er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, noen vilkår og betingelser, personvernregler, innhold, annonsering, tjenester, produkter og/eller andre materialer på eller tilgjengelig fra slike tredjepartsnettsteder eller ressurser, eller for eventuelle skader og/eller tap som oppstår derfra.

VERN OM PERSONVERN/BESØKERINFORMASJON

Bruk av nettsiden, og all kommentarer, tilbakemeldinger, informasjon, registreringsdata og/eller materiale som du sender inn gjennom eller i forbindelse med nettsiden, er underlagt personvernerklæringen vår. Vi forbeholder oss retten til å bruke all informasjon om bruken din av nettsiden, og all annen personlig identifiserbar informasjon som du gir, i samsvar med vilkårene i personvernerklæringen vår. Hvis du vil se personvernerklæringen vår, kan du klikke her.

Enhver forsøk fra enkeltpersoner, enten de er kunder hos TheSoftware eller ikke, til å skade, ødelegge, forfalske, vandalisere og/eller på annen måte forstyrre driften av nettsiden, er brudd på straffelov og sivilrett, og TheSoftware vil etter beste evne forfølge alle rettsmidler mot enkeltpersoner eller enheter som begår slike handlinger innenfor rammene av loven og rettferdighet.