Termeni

DOMENIU ȘI MODIFICAREA ACORDULUI

Sunteți de acord cu termenii și condițiile menționate în Acord în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web. Acordul constituie întregul și singurul acord între dvs. și Software-ul în ceea ce privește utilizarea dvs. a site-ului web și înlocuiește toate acordurile anterioare sau contemporane, reprezentările, garanțiile și / sau înțelegerile cu privire la site-ul web. Putem modifica Acordul din când în când, la discreția noastră exclusivă, fără notificare specifică către dvs. Cel mai recent Acord va fi postat pe site-ul web și ar trebui să revizuiți Acordul înainte de a utiliza site-ul web. Prin utilizarea continuă a site-ului web și / sau a serviciilor, sunteți de acord să respectați toți termenii și condițiile prevăzute în Acordul valabil în acel moment. Prin urmare, ar trebui să verificați în mod regulat această pagină pentru actualizări și / sau modificări.

CERINȚE

Site-ul web și serviciile sunt disponibile numai pentru persoanele care pot încheia contracte juridice valabile conform legii aplicabile. Site-ul web și serviciile nu sunt destinate utilizării de către persoanele sub vârsta de optsprezece (18) ani. Dacă aveți sub optsprezece (18) ani, nu aveți permisiunea de a utiliza și/sau accesa site-ul web și/sau serviciile.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Servicii de furnizor

Prin completarea formularelor de comandă aplicabile, puteți obține sau încerca să obțineți anumite produse și/sau servicii de pe Website. Produsele și/sau serviciile prezentate pe Website pot conține descrieri furnizate direct de către producătorii sau distribuitorii terți ai acestor articole. TheSoftware nu reprezintă și nu garantează că descrierile acestor articole sunt precise sau complete. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu este responsabil sau răspunzător în niciun fel pentru incapacitatea dvs. de a obține produse și/sau servicii de pe Website sau pentru orice dispută cu vânzătorul, distribuitorul și consumatorii finali ai produsului. Înțelegeți și sunteți de acord că TheSoftware nu va fi răspunzător în fața dvs. sau a oricărei părți terțe pentru orice pretenție legată de oricare dintre produsele și/sau serviciile oferite pe Website.

CONCURSURI

Din când în când, TheSoftware oferă premii promoționale și alte recompense prin intermediul Concursurilor. Prin furnizarea informațiilor veridice și precise în legătură cu formularul de înregistrare a Concursului aplicabil și prin acceptarea Regulamentului Oficial al fiecărui Concurs, puteți participa pentru a avea șansa să câștigați premiile promoționale oferite prin fiecare Concurs. Pentru a participa la Concursurile prezentate pe Site, trebuie mai întâi să completați în totalitate formularul de înregistrare aplicabil. Sunteți de acord să furnizați date de înregistrare ale Concursului veridice, precise, actuale și complete. TheSoftware are dreptul de a respinge orice date de înregistrare ale Concursului în cazul în care se determină, în discreția unică și exclusivă a TheSoftware, că: (i) încălcați orice parte a Acordului; și/sau (ii) datele de înregistrare ale Concursului pe care le-ați furnizat sunt incomplete, frauduloase, duplicat sau în alt mod inacceptabile. TheSoftware poate să modifice criteriile de date de înregistrare în orice moment, în discreția sa exclusivă.

LICENȚĂ ACORDATĂ

În calitate de utilizator al website-ului, vă este acordată o licență neexclusivă, netransferabilă, revocabila și limitată pentru a accesa și utiliza website-ul, conținutul și materialele asociate în conformitate cu Acordul. TheSoftware poate încheia această licență în orice moment din orice motivo. Puteți utiliza website-ul și conținutul pe un singur calculator în scop personal și non-comercial. Nicio parte din website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu poate fi reprodusă în nicio formă sau incorporată în niciun sistem de recuperare a informațiilor, electronic sau mecanic. Nu puteți utiliza, copia, emula, clona, închiria, vinde, modifica, decompila, dezasambla, încercați să găsiți codul sursă invers sau transfera website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile sau orice porțiune a acestora. TheSoftware își rezervă orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit în Acord. Nu puteți utiliza nicio dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau încerca să interfereze cu funcționarea corectă a website-ului. Nu puteți întreprinde nicio acțiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii TheSoftware. Dreptul dumneavoastră de a utiliza website-ul, conținutul, concursurile și/sau serviciile nu este transferabil.

DREPTURI DE PROPRIETATE

Conținutul, organizarea, grafica, designul, compilarea, traducerea magnetică, conversia digitală, software-ul, serviciile și alte aspecte legate de Website, Conținut, Concursuri și Servicii sunt protejate în conformitate cu drepturile de autor aplicabile, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate (inclusiv, dar fără a se limita la proprietatea intelectuală). Copierea, redistribuirea, publicarea sau vânzarea de către tine a oricărei părți a Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor este strict interzisă. Recuperarea sistematică a materialelor de pe Website, Conținut, Concursuri și/sau Servicii prin mijloace automate sau orice altă formă de scraping sau extragere a datelor în scopul creării sau compilării, direct sau indirect, a unei colecții, a unei compilații, a unei baze de date sau a unui director fără permisiunea scrisă a TheSoftware este interzisă. Nu dobândești drepturi de proprietate asupra oricărui conținut, document, software, servicii sau alte materiale vizualizate prin intermediul Website-ului, Conținutului, Concursurilor și/sau Serviciilor. Publicarea de informații sau materiale pe Website sau de către Servicii de către TheSoftware nu constituie o renunțare la niciun drept în sau la astfel de informații și/sau materiale. Numele și logo-ul TheSoftware, precum și toate graficele, pictogramele și denumirile de servicii asociate, sunt mărci comerciale ale TheSoftware. Toate celelalte mărci comerciale care apar pe Website sau prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea proprietarilor lor. Utilizarea oricărei mărci comerciale fără consimțământul scris expres al proprietarului aplicabil este strict interzisă.

HIPERLUCRARE LA SITE, CO-BRANDING, „FRAME” ȘI/SAU REFERIREA SITE-ULUI ESTE INTERZISĂ

Cu excepția cazului în care este expres autorizat de către TheSoftware, nimeni nu are voie să facă hiperlegătura la Site-ul, sau la părți ale acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la logotipuri, mărci comerciale, denumirea de marcă sau materiale protejate prin drepturi de autor), pe site-ul lor sau locația lor web, în niciun scop. Mai mult, „includerea” Site-ului și/sau referirea Uniform Resource Locator („URL”) al Site-ului în orice mass-media comercială sau nelucrătoare, fără permisiunea prealabilă, expresă și în scris a TheSoftware, este strict interzisă. Sunteți de acord în mod expres să cooperați cu Site-ul pentru a elimina sau a înceta, după caz, orice astfel de conținut sau activitate. Prin prezenta recunoașteți că veți fi responsabil pentru toate daunele asociate.

EDITARE, STERGERE SI MODIFICARE

Ne rezervăm dreptul, în discreția noastră exclusivă, de a edita și/sau șterge orice documente, informații sau alte conținuturi care apar pe Website.

DISCLAIMER PENTRU DAUNELE CAUZATE DE DESCĂRCĂRI

Vizitatorii descarcă informații de pe Website pe propria răspundere. TheSoftware nu oferă nicio garanție că astfel de descărcări sunt lipsite de coduri informatice corupte, inclusiv, dar fără a se limita la, viruși și worm-uri.

INDEMNIFICARE

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți TheSoftware, fiecare dintre părinții, subsidiarele și afiliații acestora, precum și fiecare dintre membrii, ofițerii, directorii, angajații, agenții, co-brandatorii și/sau ceilalți parteneri ai acestora, fără vină, în fața oricăror cereri, cheltuieli (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților), daune, procese, costuri, solicitări și/sau hotărâri realizate de orice terță parte ca urmare a sau rezultând din: (a) utilizarea de către dumneavoastră a Website-ului, Serviciilor, Conținutului și/sau participarea la orice Concurs; (b) încălcarea dvs. a Acordului; și/sau (c) încălcarea dvs. a drepturilor oricărei alte persoane și/sau entități. Prevederile acestui paragraf sunt în beneficiul TheSoftware, fiecăruia dintre părinți, subsidiarele și/sau afiliații acestora, precum și fiecăruia dintre ofițerii, directorii, membrii, angajații, agenții, acționarii, licențiatorii, furnizorii și/sau avocații acestora. Fiecare dintre aceste persoane și entități va avea dreptul să stabilească și să impună direct aceste prevederi împotriva dvs. în nume propriu.

SITE-URI A TREȚILOR

Website-ul poate furniza legături către și/sau vă poate direcționa către alte site-uri web și/sau resurse de pe internet, inclusiv, dar fără a se limita la cele deținute și operate de Furnizori Terți. Deoarece TheSoftware nu are control asupra acestor site-uri web și/sau resurse terțe, prin prezenta recunoaști și ești de acord că TheSoftware nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri web și/sau resurse terțe. Mai mult, TheSoftware nu susține și nu este responsabil sau pasibil de răspundere pentru nicio termen și condiții, politică de confidențialitate, conținut, publicitate, servicii, produse și/sau alte materiale de pe aceste site-uri web sau resurse, sau pentru orice daune și/sau pierderi rezultate de aici.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE/INFORMAȚII DESPRE VIZITATORI

Utilizarea site-ului web, precum și toate comentariile, feedback-urile, informațiile, datele de înregistrare și/sau materialele pe care le transmiteți prin intermediul site-ului web sau în asociere cu acesta sunt supuse Politicii noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza toate informațiile referitoare la utilizarea dvs. a site-ului web și orice alte informații cu caracter personal furnizate de dvs., în conformitate cu termenii Politicii noastre de confidențialitate. Pentru a vizualiza Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să faceți clic aici.

Orice încercare a unei persoane, indiferent dacă este sau nu client TheSoftware, de a deteriorează, distruge, manipula, vandaliza și/sau interferează în alt mod cu funcționarea site-ului web, constituie o încălcare a legii penale și civile, iar TheSoftware va urmări în mod diligent orice remediere în acest sens împotriva oricărei persoane sau entități care săvârșește o astfel de acțiune în măsura permisă de lege și în conformitate cu echitatea.